Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «ТАЛ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 34804463

Загальна інформація про документ

№:
429
Дата затвердження:
31.07.2020
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«31» липня 2020р. м. Київ № 429
Щодо анулювання ліцензії
на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку
ТОВ "ТАЛ-ІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи 34804463
За підсумками розгляду заяви від 14.07.2020 №1407/2020-1 (вх.№22/2744-АП від 14.07.2020) та документів, поданих заявником, відповідно до статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами серії АЕ № 286948 від 15.07.2014, видану на підставі рішення Комісії №554 від 06.07.2012 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЛ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34804463), відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензії.
2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «31» липня 2020р. № 41

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами