Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Загальна інформація про документ

№:
708
Дата затвердження:
27.11.2019
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата засідання:
27.11.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«27» листопада 2019 р.
м. Київ
№708

Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу V Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі змінами), (далі – Ліцензійні умови),
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ №185470 від 12.03.2013 р., виданої на підставі рішення Комісії №145 від 12.03.2013 р. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35575477), на підставі підпункту 1 пункту 1 розділу V Ліцензійних умов, у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку − діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), протягом 3 місяців з дати винесення відповідної постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 312-ДП-КУА від 21.06.2019 р., на строк до отримання Комісією платіжного документу про сплату зазначеної фінансової санкції та оформлення відповідного рішення Комісії.
2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів та оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії від «27» листопада 2019 № 65

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами