Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (№531)

Загальна інформація про документ

№:
531
Дата затвердження:
31.07.2018
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
31.07.2018
Засідання:
31.07.2018

Змiст документу

РІШЕННЯ

 

31.07.2018                                          м. Київ                                       № 531

 

Щодо відновлення внесення змін

до системи депозитарного обліку

цінних паперів

За результатами проведеного аналізу та з урахуванням постанови прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції Тельпіса Микити Вікторовича від 06.07.2018 р., направленої листом від 11.07.2018 р. №07/2/1-19318-17
(вх. № 24497 від 16.07.2018 р.), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Відновити з 01.08.2018 р. внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих АТ «ЗНВКІФ «ДУКАТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843402) (далі − Цінні папери).
  2. Виключити АТ «ЗНВКІФ «ДУКАТ ГРУП» з Переліку товариств, яким на виконання постанови прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Островської Х.І. від 15.06.2017 р., винесеної в межах досудового розслідування за №42017111200000142 від 17.03.2017 р., з 29.06.2017 р. зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженому рішенням Комісії від 27.06.2017 р. №498.
  3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
  4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
  5. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності повідомити про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».
  6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
  7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  8. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

  

Голова Комісії                                                                                Т. Хромаєв

 Протокол засідання Комісії

від «31» липня 2018 № 45

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами