Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

Загальна інформація про документ

№:
436
Дата затвердження:
01.08.2019
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
01.08.2019

Змiст документу

НАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

РІШЕННЯ

01.08.2019                                           м. Київ                                       № 436

 

 Щодо відновлення внесення змін

до системи депозитарного обліку

цінних паперів

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усуненням ПАТ “КСЗ” порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.09.2015р. № 1376 «Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів», та враховуючи листи ПАТ “КСЗ” № 40-01/8 від 05.06.2018р. (вх. № 21792 від 20.06.2018р.) та № 40-03/49 від 13.03.2019р. (вх. № 7054 від 18.03.2019р.) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

 В И Р І Ш И Л А:

 Відновити з 02.08.2019 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ “КСЗ” (ідентифікаційний код юридичної особи: 05756783) (далі − Цінні папери).

  1. Виключити ПАТ “КСЗ” з Переліку товариств, яким з 02.09.2015р. зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 01.09.2015р. № 1376.
  2. Зобов’язати ПАТ “НДУ” (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
  3. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асоціації “Українські фондові торговці” (Асоціація “УФТ”) (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
  4. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) повідомити про прийняте рішення ПАТ “НДУ” (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711), Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію “Українські фондові торговці” (Асоціація “УФТ”) (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) та ПАТ “КСЗ” (ідентифікаційний код юридичної особи: 05756783).
  5. ПАТ “НДУ” (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
  6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

  

Голова Комісії                                                                                Т. Хромаєв

 

 Протокол засідання Комісії

від «01» серпня 2019   № 44

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами