Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

Загальна інформація про документ

№:
437
Дата затвердження:
01.08.2019
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата засідання:
01.08.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

РІШЕННЯ

01.08.2019                                           м. Київ                                       № 437

 

 

Щодо відновлення внесення змін

до системи депозитарного обліку

цінних паперів

 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усуненням ПрАТ «Агро» порушень, які були підставою для винесення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішень від 19.11.2013р. № 2620 «Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

 В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Виключити ПрАТ «Агро» з Переліку товариств, яким з 19.11.2013р. зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.11.2013р. № 2620.
  2. Зобов’язати ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
  3. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (Асоціація «УФТ») (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
  4. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889), Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (Асоціація «УФТ») (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) та ПрАТ «Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи: 16459456).
  5. ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
  6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

  

Голова Комісії                                                                                Т. Хромаєв

  

Протокол засідання Комісії

від «01» серпня 2019   № 44

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами