Щодо заборони торгів цінними паперами

Загальна інформація про документ

№:
601
Дата затвердження:
08.10.2019
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
08.10.2019

Змiст документу

РІШЕННЯ

08.10.2019                                           м. Київ                                         № 601

Щодо заборони торгів цінними паперами

         Відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою захисту прав інвесторів у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

  1. Заборонити з «09» жовтня 2019 торгівлю цінними паперами Товариств (перелік додається) а саме, вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цих емітентів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.
  2. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього рішення емітентів, дане рішення.
  3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі інформацію про дане рішення.
  4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
  5. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити відправлення копії цього рішення фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юридичної особи 35917889).
  6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).
  7. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії   М.Лібанова.

   

Голова Комісії                                                                                Т. Хромаєв

                                                                                                                              Протокол засідання Комісії

від «08» жовтня 2019 № 55

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

            Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

«08» жовтня 2019 року № 601

Перелік Товариств, яким з «09» жовтня 2019 року заборонити торгівлю

цінними паперами

 

№ з/п

Ідентифікаційний код юридичної особи Назва товариства
1 38103607 ПрАТ ” ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРІЙКА ІНВЕСТ”
2 01384244 ПрАТ “Київшляхбуд”
3 32667109 ПрАТ “ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “XXI СТОЛІТТЯ”
4 05468096 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГА”
5 34751333 ПП “Сервістехснаб”
6 21870934 ПАТ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГАЛА-СКД”
7 00213428 ПрАТ «Запорідтрансформатор»
8 04804439 ПрАТ «Алеко-Сервіс»
9 36346918 ПрАТ “Укрмедіаінвест”
10 37449410 ПрАТ “УКРАЇНСЬКИЙ БІРЖОВИЙ ХОЛДИНГ”
11 05489313 ПАТ “ЯГОТИНАГРОХІМ”
12 02574248 ПрАТ “Туркомплекс “Черемош”
13 00218354

ВАТ “ГМЗ”

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами