Щодо зупинення обігу цінних паперів ПАТ “Пантек”

Загальна інформація про документ

№:
893
Дата затвердження:
23.06.2015
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
23.06.2015
Засідання:
23.06.2015

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.06.2015                                                                              № 893

Щодо зупинення обігу цінних

паперів ПАТ «Пантек»

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», до пункту 8 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 14.10.2014 року № 1360, Рішення Комісії «Про встановлення ознак фіктивності ПАТ «Пантек» та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності» від 12.06.2015 №822,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Зупинити з 23.06.2015 обіг цінних паперів ПАТ «Пантек» (код за ЄДРПОУ 32073263), крім операцій, пов’язаних з викупом та спадкуванням цих цінних паперів.

  2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів
    ПАТ «Пантек» (код за ЄДРПОУ 32073263), крім операцій, пов’язаних з викупом та спадкуванням цих цінних паперів.

  3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

  4. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

  5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

  6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711), Асоціації «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) та ПАТ «Пантек» (код за ЄДРПОУ 32073263).

7. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії І.Назарчука.

Голова Комісії                                                   Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від 23.06.2015 року № 38

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами