Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Спеціалізована програма навчання фахівців з питань управління іпотечним покриттям

Загальна інформація про документ

№:
2678
Від:
26.11.2013
Тема:
Навчання і сертифікація фахівців
Категорія:
Програма
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/7.-програма-ІПОТЕКА.doc

 

Спеціалізована програма навчання фахівців

з питань управління іпотечним покриттям

 

Тема 1. Виникнення, застосування і пріоритет іпотеки

Кількість годин – 2

 

Законодавство про іпотеку. Підстави виникнення іпотеки. Пріоритет іпотеки. Державна реєстрація іпотеки. Предмет іпотеки. Умови передачі нерухомого майна в іпотеку. Вимоги, які забезпечуються іпотекою. Страхування предмета іпотеки. Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки. Збереження предмета іпотеки. Правові наслідки порушення обов’язків іпотекодавця. Наступна іпотека. Особливості іпотеки об’єктів права державної чи комунальної власності. Особливості іпотеки земельних ділянок. Особливості іпотеки об’єктів незавершеного будівництва. Підстави припинення іпотеки.

 

Тема 2. Оформлення іпотеки

Кількість годин – 2

 

Іпотечний договір.  Внесення змін і доповнень до іпотечного договору.  Заставна. Форма і зміст заставної. Умови реалізації прав та виконання обов’язків, що  випливають із заставної.

Перехід прав за іпотечним договором і заставною. Наслідки переходу права власності на предмет іпотеки до третьої особи. Відступлення прав за іпотечним договором. Передача заставної. Правові наслідки передачі заставної Поновлення прав за заставною.

 

Тема 3. Використання заставної для рефінансування

Кількість годин – 2

Суб’єкти та способи рефінансування. Відчуження (продаж) заставної  шляхом  вчинення  індосаменту. Продаж заставної із зобов’язанням зворотного викупу (операція репо). Передача заставної у заставу для забезпечення  виконання зобов’язань перед іншими кредиторами. Емісія іпотечних цінних паперів. Інші способи  рефінансування. Порядок рефінансування.

 

Тема 4. Задоволення вимог іпотеко держателя за рахунок предмета іпотеки

Кількість годин – 4

Підстави для звернення стягнення на предмет  іпотеки. Передача предмета іпотеки в управління. Повідомлення про порушення основного зобов’язання та/або іпотечного договору. Позасудове врегулювання. Передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки. Наслідки виконання основного зобов’язання до моменту реалізації предмета іпотеки.Реалізація предмета іпотеки за рішенням суду. Виселення мешканців. Реалізація предмета іпотеки на прилюдних торгах.

Підготовка до проведення прилюдних торгів. Участь у прилюдних торгах. Порядок проведення прилюдних торгів. Порядок проведення розрахунків за майно, придбане на прилюдних торгах. Оформлення результатів прилюдних торгів та розподіл коштів від реалізації предмета іпотеки. Оскарження результатів прилюдних торгів. Права та обов’язки іпотекодержателя у разі визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися. Припинення прав та вимог на предмет іпотеки після його реалізації. Наслідки вилучення (викупу) предмета іпотеки для державних чи суспільних потреб.

 

Тема 5. Умови та порядок емісії і погашення іпотечних облігацій  

Кількість годин –  6

 

Емітенти іпотечних облігацій, мета емісії іпотечних облігацій. Відповідальність емітента перед власниками цінних паперів у разі невиконання зобов’язань за іпотечними облігаціями.

Етапи емісії іпотечних облігацій. Особливості публічного та приватного розміщення іпотечних облігацій.

Рішення про розміщення іпотечних облігацій. Проспект емісії іпотечних облігацій. Вимоги до структури та змісту проспекту емісії та рішення про розміщення іпотечних облігацій.

Розміщення та звіт про результати розміщення іпотечних облігацій.

Умови виконання емітентом зобов’язань за іпотечними облігаціями. Випадки настання дефолту за іпотечними облігаціями та права власників облігацій на випадок дефолту.

Звіт про погашення іпотечних облігацій.

Порядок здійснення реєстраційних процедур в Комісії в ході емісії та погашення іпотечних облігацій.

 

Тема 6. Вимоги до іпотечного покриття іпотечних облігацій

Кількість годин –  4

 

Умови включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття. Порядок формування іпотечного покриття. Вимоги до активів, що включаються до складу іпотечного покриття. Правовий режим іпотечного покриття.

Принципи збалансованості іпотечного покриття. Коефіцієнт іпотечного покриття. Середньозважений строк іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття. Регулярність та розмір періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами в складі іпотечного покриття. Середньозважений розмір процентів (доходу) за іпотечними та іншими активами в складі іпотечного покриття.

Тема 7. Ведення реєстру іпотечного покриття

Кількість годин –  4

 

Реєстр іпотечного покриття іпотечних облігацій. Загальні вимоги до ведення реєстру іпотечного покриття. Структура реєстру іпотечного покриття.

Загальних відомості про іпотечне покриття, що містяться в реєстрі іпотечного покриття. Інформацію про відповідний випуск звичайних іпотечних облігацій. Загальна інформація про іпотечне покриття.

Відомості про іпотечні активи у складі іпотечного покриття.

Відомості про інші активи у складі іпотечного покриття. Загальна інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття. Інформація про державні цінні папери або цінні папери, повністю гарантовані державою. Інформація про грошові кошти, розміщені емітентом на депозитному рахунку в банку, щодо кожного депозиту в складі іпотечного покриття.

Реєстраційний журнал.

Порядок унесення, зміни та виключення записів у реєстрі іпотечного покриття.

 

Тема 8. Розкриття інформації з реєстру іпотечного покриття

Кількість годин –  4

 

Доступ до інформації, що міститься в реєстрі іпотечного покриття. Перевірка даних реєстру іпотечного покриття. Витяги з реєстру іпотечного покриття.

 

Тема 9. Ведення реєстру власників іпотечних облігацій в депозитарній системі

Кількість годин –  6

 

Укладання договору про обслуговування емісії між депозитарієм та емітентом звичайних облігацій або управителем за структурованими облігаціями.

Загальні засади ведення депозитарного обліку. Адміністративні, облікові та інформаційні депозитарні операції, надання аналітично-довідкової та іншої інформації. Депозитарне обслуговування операцій емітента за випущеними ним цінними паперами. Умови виконання управителем функцій керуючого рахунком емітента іпотечних облігацій.

Депозитарний облік цінних паперів у Центральному депозитарії та депозитарних установах. Балансові та аналітичні рахунки депозитарного обліку. Активні та пасивні балансові рахунки. Активні та пасивні аналітичні рахунки.

Порядок відкриття та обслуговування рахунків власників цінних паперів в депозитарних установах, облік обігу іпотечних облігацій в депозитарній системі.

Порядок складання і надання облікових реєстрів та реєстру власників бездокументарних цінних паперів, у тому числі іпотечних облігацій.

Порядок проведення клірингових операцій.

Тема 10. Діяльність з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

Кількість годин – 6

 

Поняття обслуговування іпотечних активів та поняття управління іпотечним покриттям.

Функції управителя з управління іпотечним покриттям. Обмеження щодо діяльності управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій. Організація внутрішнього аудиту.

Функції обслуговуючих установ. Вимоги до обслуговуючих установ та їх взаємовідносини з управителем.

Рекомендаційні умови договору про управління іпотечним покриттям. Заміна управителя.

 

Тема 11. Адміністративні дані щодо діяльності управителями іпотечним покриттям

Кількість годин – 2

 

Порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям.

Строки подання, склад, форма  адміністративних даних. Порядок та обсяг оприлюднення адміністративних даних.

 

Тема 12. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності управління іпотечним покриттям

Кількість годин – 6

 

Загальні вимоги до процедури ліцензування професійної діяльності на РЦП. Ліцензійні умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні ліцензії (копії ліцензії) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів управителем іпотечним покриттям. Підстави та процедура анулювання ліцензії. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами Ліцензійних умов.

Вимоги НКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють управління іпотечним покриттям у складі юридичної особи – професійного учасника РЦП.

 

Тема 13. Інформаційні технології здійснення діяльності на фондовому ринку

Кількість годин – 4

 

Використання програмних продуктів при взаємодії з депозитарною системою та наданні звітності до Комісії. Особливості роботи з програмними продуктами.

Операційні системи, системи управління базами даних. Довідники. Інформаційні ресурси. Використання програмних продуктів при організації внутрішнього обліку емітента та управителя.

Використання Інтернет-технологій для розкриття інформації на фондовому ринку.

 

Лекційних та практичних занять – 52 год.

Поточна перевірка знань – 4 год.

Кваліфікаційний іспит – 8 год.

Загальна кількість – 64 год.

 

 

 

Директор департаменту аналізу,

стратегії та розвитку законодавства                                        М.Лібанов

 

 

 

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку