Специфікація електронної форми XML інформації про користувачів, уповноважених забезпечувати подання звітності Підприємства до Центру збору фінансової звітності

Загальна інформація про документ

№:
19/17/2/тр
Дата затвердження:
23.05.2019
Тема:
Розкриття інформації
Категорія:
Регламент
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР

Форма подання інформації про користувачів, уповноважених забезпечувати подання звітності Підприємства до Центру збору фінансової звітності

Дата складання інформації:

Найменування Підприємства:

Ідентифікаційний код юридичної особи:

Належність Підприємства до категорій суб’єктів подання даних:

підприємство суспільного інтересу професійний учасник фондового ринку кредитна спілка
емітент цінних паперів торговець цінними паперами ломбард
велике підприємство депозитарна установа корпоративний інвестиційний фонд
в повній державній власності компанія з управління активами недержавний пенсійний фонд
фінансова установа фондова біржа адміністратор недержавних пенсійних фондів
банк страхова компанія довірче товариство

Зазначені у формі прізвище, ім’я та по батькові, а також адреса електронної пошти уповноважених користувачів мають збігатися з відповідними реквізитами їх чинних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Підприємство має надати відомості щодо щонайменше двох окремих представників із чинними кваліфікованими сертифікатами відкритих ключів, але в будь якому випадку щодо представників у кількості, яка охоплює повноваження «адміністрування», «підтвердження» та «завантаження».

Номер телефону користувача зазначається в міжнародному форматі за зразком +38ХХХХХХХХХХ.
Не допускається зазначати представників з однаковою адресою електронної пошти.
Повноваження користувача відносно Підприємства із переліку:
адміністрування – і користувач отримує можливість встановлювати або міняти повноваження інших користувачів Центру збору фінансової звітності, які є представниками Підприємства;
підтвердження – користувач підтверджує звітність Підприємства для подальшого її завантаження до Центру збору фінансової звітності;
підтвердження та адміністрування – поєднує повноваження «підтвердження» з повноваженнями «адміністрування»;
завантаження – користувач отримує можливість завантажувати звітність Підприємства в Центрі збору фінансової звітності.


Інформація про особу користувача Інформація про посаду та контактні інформація Повноваження

Прізвище Посада
Ім’я
По батькові Електронна пошта Телефон

Прізвище Посада
Ім’я
По батькові Електронна пошта Телефон

Прізвище Посада
Ім’я
По батькові Електронна пошта Телефон


Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами