Basic Information

The subject of the service:
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів
Location:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1002
Work mode:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

phone:
(044) 254-5620
Email:
e.pistryk@ssmsc.gov.ua
Fee, uah:
Безоплатна
Term of service:
15 робочих днів
Term of service (note):

15 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР заяви та відповідного пакету документів

Appearance:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі

Service Result:

Розпорядження НКЦПФР про виключення відомостей про ІСІ з Реєстру,
або
Повідомлення про відмову у виключенні відомостей про ІСІ з Реєстру,
або
Повідомлення про залишення заяви без розгляду

The way to get a result:

Отримання Розпорядження НКЦПФР здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, 10 поверх, кабінет 1002.

Письмове повідомлення про відмову у виключенні відомостей про ІСІ з Реєстру (залишення заяви без розгляду) надсилається поштою на адресу заявника.

Grounds for refusal:

Для корпоративного фонду:
невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 1 розділу V Положення 2606;
невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам, передбаченим пунктом 1 розділу V Положення 2606;
надання недостовірної інформації в документах.

Для пайового фонду:
невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 2 розділу V Положення 2605;
надання недостовірної інформації у документах.

Reasons to abandon the application without consideration:

Для корпоративного фонду:
документи оформлені з порушенням вимог розділу V Положення 2606

Для пайового фонду:
документи оформлені з порушенням вимог Положення 2605

Acts of the law governing the terms and conditions of service provision:
Information card:

The list of documents and requirements for them

Для виключення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд (далі – корпоративний фонд) з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) ліквідаційна комісія подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про корпоративний фонд з Реєстру, підписану головою ліквідаційної комісії корпоративного фонду та засвідчену печаткою корпоративного фонду (додаток 4) до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 (із змінами);

Завантажити файл

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту корпоративного фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою корпоративного фонду копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності корпоративного фонду.

Для виключення відомостей про пайовий інвестиційний фонд (далі – пайовий фонд) з Реєстру ліквідаційна комісія або уповноважений орган компанії з управління активами (далі -КУА) подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про пайовий фонд з Реєстру, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії або уповноваженої особи КУА та печаткою КУА (додаток 4) до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660 (із змінами);

Завантажити файл

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про пайовий фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту пайового фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом уповноваженої особи КУА та печаткою КУА копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті КУА з метою обслуговування діяльності з управління активами пайового фонду.

Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом.

Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (за наявності).

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами