Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64.1 Закону України «Про акціонерні товариства»

document contents

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
09 квітня 2019 року № 207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  25 червня 2019 року
за № 660/33631

Порядок
розрахунку кількості голосуючих акцій,
що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових
інструментів, передбачених частиною десятою статті 64 Закону України
«Про акціонерні товариства»

I. Загальні положення

 1. Вимоги цього Порядку поширюються винятково на голосуючі акції публічних акціонерних товариств (далі – товариство).
 2. Цей Порядок встановлює процедуру розрахунку кількості голосуючих акцій, які прямо або опосередковано належать фізичній особі або юридичній особі (далі – особа) відповідно до:
  фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції товариства шляхом їх поставки;
  фінансових інструментів, не передбачених абзацом другим цього пункту, які мають подібну економічну природу з ними, але не передбачають поставки акцій товариства.
 3. Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).
 4. Цей Порядок не застосовується для фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції додаткової емісії.

II. Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій товариства

 1. Розрахунок кількості голосуючих акцій товариства відповідно до фінансових інструментів здійснюється особою самостійно.
 2. Розрахунок кількості голосуючих акцій товариства, що належать особі відповідно до фінансових інструментів, здійснюється з дати набуття права власності на такі фінансові інструменти.
 3. Особа може набути голосуючі акції одного товариства відповідно до різних фінансових інструментів.
 4. Розрахунок кількості голосуючих акцій товариства, що належать особі відповідно до кожного окремого фінансового інструмента, здійснюється шляхом множення кількості таких фінансових інструментів на кількість голосуючих акцій кожного окремого товариства, які є базовим активом такого фінансового інструмента.
 5. Під час розрахунку підсумкового пакета голосуючих акцій товариства до кількості голосуючих акцій товариства, що належать особі на правах власності, додається кількість голосуючих акцій товариства, які належать такій особі та які є базовим активом кожного окремого фінансового інструмента.
 6. Особа, яка набуває або відчужує фінансові інструменти (стає або перестає бути стороною контракту), якщо в результаті такого набуття або відчуження підсумковий пакет голосуючих акцій товариства стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій товариства, повинна повідомити таке товариство про зміну порогового значення пакета голосуючих акцій товариства.
 7. За результатами розрахунку підсумкового пакета голосуючих акцій товариства особа, яка набуває або відчужує пакет голосуючих акцій товариства понад порогові значення, складає повідомлення про набуття або відчуження пакета акцій товариства (далі – Повідомлення), яке надається товариству та одночасно до Комісії у строк відповідно до вимог законодавства.
 8. Повідомлення має містити інформацію відповідно до частини четвертої статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства».
 9. Розрахунки відповідно до фінансових інструментів, визначених абзацом третім пункту 1 розділу І цього Порядку, здійснюються особою відповідно до вимог цього Порядку.

 

ІІІ. Контроль за розрахунком кількості
голосуючих акцій товариства

 1. Контроль за розрахунком кількості голосуючих акцій товариства, що належать особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64.1 Закону України «Про акціонерні товариства», здійснює Комісія.
 2. Контроль за поданням Повідомлення особою, яка набуває або відчужує  пакет голосуючих акцій товариства понад порогові значення, здійснює Комісія.

 

 

Начальник управління
методології корпоративного
управління та корпоративних фінансів                               Д. Пересунько

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами