is your investment to the Victory and future of Ukraine

On Approval of the Temporary Procedure for Convening and Remotely Holding a General Meeting of Shareholders and a General Meeting of Corporate Investment Fund Members

General Document Information

№:
196
Approval Date:
16.04.2020
Topic:
Регуляторна діяльність
Category:
Рішення
Status:
Прийнято
Publisher:
НКЦПФР

document contents

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

 

РІШЕННЯ

 

16.04.2020 м. Київ № 196

 

Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 12 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 17 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про інститути спільного інвестування»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, що додається.
  2. Управління методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити оприлюднення Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі – Тимчасовий порядок) на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  3. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Встановити, що загальні збори акціонерів акціонерного товариства (загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду), рішення про проведення яких прийнято наглядовою радою у відповідності до Тимчасового порядку, можуть бути проведені дистанційно не раніше 27 травня 2020 року.
  5. Встановити, що загальні збори, що скликаються акціонерами у випадку, встановленому пунктом 29 Тимчасового порядку, після набрання чинності цим Рішенням, можуть бути проведені дистанційно не раніше 15 червня 2020 року.
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

 

Голова Комісії                Тимур ХРОМАЄВ
   

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання Комісії
від 16.04.2020 № 20

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами