Job Description

Position:
Заступник директора департаменту-начальник відділу
Department:
Департамент інформаційних технологій
String / Endless:
Безстрокова
Remuneration terms:

• посадовий оклад – 11700 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Occupational responsibilities:

Здійснює керівництво діяльністю відділу: організовує його роботу відповідно до вимог діючих законодавчих та нормативних актів, доручень та розпоряджень; забезпечує своєчасне та якісне виконання завдань, які покладено на відділ;
Організовує розроблення проектів, технічних вимог, технічних завдань та інших необхідних документів для розробки та експлуатації рішень інформаційних технологій;
Здійснює планування проектів інформатизації Комісії, готує пропозиції щодо включення таких проектів (завдань) до Національної програми інформатизації;
Організовує розроблення проектів Національної програми інформатизації для потреб Комісії;
Проводить первинну експертизу проектів інформатизації Комісії, організовує погодження проектів інформатизації з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації;
Координує виконання необхідних робіт щодо супроводження проектів інформатизації з метою дотримання усіх етапів життєвого циклу рішень інформаційних технологій;
Бере участь у проведенні закупівель з питань, що відносяться до інформаційних технологій, проведенні оцінки результатів проведення закупівель; укладанні договорів, отриманні та впровадженні результатів проведених закупівель;
Бере участь у виконанні необхідних робіт з метою дотримання усіх етапів життєвого циклу рішень інформаційних технологій;
Взаємодіє з Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» з питань, що стосуються створення та функціонування рішень інформаційних технологій, які впроваджуються для використання на фондовому ринку та у діяльності Комісії, з питань, що стосуються створення та функціонування програмного забезпечення на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з питань, що стосуються проектів Національної програми інформатизації;
Готує пропозиції на модернізацію програмно-технічних рішень в Комісії, взаємодіє з підрозділами Комісії з питань, що стосуються модернізації та розвитку інформаційних технологій в Комісії;
Здійснює координацію робіт, що виконуються зовнішніми виконавцями, з питань дотримання передбачених етапів робіт, необхідного документування та впровадження результатів робіт;
Здійснює поточний контроль за виконанням робіт компаніями-підрядниками, які виконують роботи, пов’язані з аутсорсингом інформаційних технологій Комісії;
Бере участь у розвитку інформаційної системи НКЦПФР, готує пропозиції щодо придбання комп’ютерної техніки та програмних продуктів, які потрібні для розвитку інформаційної системи НКЦПФР;
Розробляє заходи з легалізації програмного забезпечення, яке використовується в Комісії, та з управління ліцензіями на програмне забезпечення;
Готує пропозиції щодо необхідності розробки або доопрацювання існуючих спеціалізованих програмних продуктів та модернізації існуючого комп’ютерного обладнання;
Бере участь у проведенні тестування програмного забезпечення, надання висновків та рекомендацій щодо програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання та можливості їх використання для забезпечення потреб Комісії;
Формує плани розробки, модернізації та придбання програмного забезпечення для потреб Комісії;
Забезпечує ведення поточного обліку наявного в Комісії програмного забезпечення, програмних продуктів, інформаційних систем;
Бере участь у заходах на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Бере участь у межах компетенції у розробці та організації виконання заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства України про цінні папери;
Надає консультативну допомогу структурним підрозділам Комісії, відокремленим структурним підрозділам Комісії з питань, що входять до його компетенції;
Бере участь у розробці програм та проведенні професійної підготовки та навчання учасників ринку цінних паперів з питань використання інформаційних технологій на ринку цінних паперів;
Забезпечує надання відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів.

Information about the competition and requirements for candidates

Units:
1
Beginning of filing:
17.05.2019
Beginning of the competition:
06.06.2019 09:00
The end date of the contest:
06.06.2019 00:00
Place of Contest:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Documents to the competition:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Requirements for Education:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Experience:

• Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Knowledge of languages:

Вільне володіння державною мовою.

Knowledge of legislation:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України “Про інформацію”;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Закон України “Про Національну програму інформатизації”;
• Закон України “Про адміністративні послуги”;
• Закон України “Про звернення громадян”;
• Постанова КМУ від 10.09.2003 №1433 «Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади»;
• Постанова КМУ від 04.03.2004 №253 «Про затвердження Порядку легалізації комп`ютерних програм в органах виконавчої влади».

Professional knowledge:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання з розробки, впровадження інформаційних технологій;
• знання з експлуатації засобів інформаційної інфраструктури;
• знання з проектування та реалізації організаційних, технічних та інших заходів із забезпечення роботи з інформацією, базами даних;
• знання норм та правил формування проектів інформатизації, управління проектами;
• знання з практичного застосування технологій автоматизованої обробки інформації, видів її технічних носіїв, стандартів, систем шрифтів та кодів;
• знання щодо організації та дотримання порядку документування та використання технічної документації.

Knowledge of IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office (Word, Excel, Access, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Personal qualities:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• надійність;
• чесність;
• порядність;
• комунікабельність;
• повага до інших.

Other Requirements:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• лідерські якості;
• організаторські здібності;
• навички контролю;
• уміння дотримуватись субординації;
• уміння працювати в команд;
• здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Status of the competition:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами