Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 23.12.2014 № 1779

Basic Information

Report Name:
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 23.12.2014 № 1779
Arranger of Tracking:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Tracking type:
Періодічне
Status of the event:
Виконано
Methods to Obtain Tracking Text Results:
Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод шляхом аналізу наявної статистичної інформації та соціологічний метод
Tracking Behavior Beginning:
02.05.2019
Deadline for follow-up actions (end):
03.06.2019
Objectives of the Act:

Регуляторний акт розроблено з метою приведення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» в частині врахування можливості, а не обов’язковості мати печатки для оформлення документів, які подаються до НКЦПФР

Data and assumptions on which performance was tracked, as well as ways to get data:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управління активами інститутів спільного інвестування, на які поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результативності регуляторного акта є такими:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям.

Quantitative and qualitative values ​​of performance indicators of the act:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua.

Показником результативності дії цього регуляторного акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

Evaluation of the results of the implementation of the regulatory act and the degree of achievement of the identified goals:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Прийняття регуляторного акта надало можливість отримати такі вигоди:

перехід держави до більш простої, більш швидкої та менш витратної процедури створення нових суб’єктів господарювання;

зменшення витрат на виготовлення печаток.

Year:
2019
Quarter:
II квартал
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами