Сайт працює в режимі дослідної експлуатації

Міжнародне співробітництво

ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами

Євроінтеграція є головним зовнішньополітичним пріоритетом України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.

Основними стратегічними документами в цьому напрямку є Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

У 2016 році Комісія брала участь у заходах, спрямованих на подальшу імплементацію євроінтеграційних процесів в Україні, виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014 – 2017 роки (План заходів), Плану імплементації актів законодавства ЄС, Порядку денного асоціації Україна – ЄС (ПДА). Зокрема, представники Комісії працювали у складі Кластера І (макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС.

Комісія є відповідальним виконавцем окремих заходів з імплементації актів ЄС відповідно до Плану заходів, затвердженого розпорядженням КМУ №847-р від 17.09.2014 «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Додатки до Розділів IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» та V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди містять також 58 актів ЄС, що мають бути імплементовані українською стороною та належать до компетенції Комісії.

Список названий документов

З 26 вересня 1996 року Комісія є постійним членом та єдиним представником від України в Міжнародній організації комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions – IOSCO).

IOSCO об’єднала більше 180 регуляторних органів країн світу з метою співробітництва, обміну інформацією, спільної розробки кращих стандартів регулювання ринків цінних паперів, з подальшим їх запровадженням на національних ринках країн-членів.

Основна робота організації полягає у виробленні міжнародних стандартів та рекомендацій щодо регулювання ринків цінних паперів. Документи, розроблені IOSCO, враховуються багатьма іншими міжнародними організаціями, серед яких група Світового банку, OECD, регіональні банки розвитку (включаючи ЄБРР), Міжнародний Комітет з стандартів бухгалтерського обліку, Базельський Комітет з банківського нагляду та ін.

Комісія останні роки плідно працює над гармонізацією національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів і, зокрема Принципів IOSCO, з метою приєднання України до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією Міжнародної організації регуляторів ринків цінних папері (IOSCO MMoU).

Приєднання до зазначеного Багатостороннього меморандуму передбачено Коаліційною Угодою та Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

Список названий документов
Документи до теми

Україна стала членом МВФ відповідно до Закону України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 3 червня 1992 р.

З 1994 р. Україна розпочала активну співпрацю з МВФ, використовуючи його фінансові і технічні ресурси з метою досягнення макроекономічної стабілізації та створення необхідних передумов для проведення економічних реформ.

Співробітництво здійснювалось переважно в рамках реалізації 8 спільних програм – STF (системна трансформаційна позика), «Stand-By» (стабілізаційна позика), Механізм розширеного фінансування (позика на підтримку розвитку), попереджувальний «Stand-By».

У 2012-2014 рр. відносини з МВФ були призупинені. У лютому 2014 р. Уряд України звернувся до МВФ з проханням розпочати переговорний процес щодо підготовки нової кредитної угоди між Фондом та Україною.

30 квітня 2014 р. Рада директорів МВФ затвердила нову спільну програму «Stand-By» на наступні 2 роки у сумі 17,1 млрд. дол. США, з яких у 2014 р. отримано два транші – у травні у розмірі 3,2 млрд. дол. США та у вересні у розмірі 1,4 млрд. дол. США.

У січні 2015 р. досягнуто домовленості про розширення фінансової підтримки України шляхом заміни існуючої програми МВФ stand-by на довготермінову програму Extended Fund Facility (EFF).

11 березня 2015 р. Ради директорів МВФ прийняла рішення щодо переходу на довготермінову програму розширеного кредитування (EFF) і виділення Україні 17,5 млрд. дол. США. Ця 4-річна програма передбачає фінансування заходів з економічної і фінансової стабілізації України.

В рамках впровадження економічних реформ експерти МВФ надавали ґрунтовну допомогу регулятору ринку цінних паперів України – НКЦПФР. Зокрема, протягом останніх двох років, 2015-2016 рр., на базі НКЦПФР системно працювали експерти місії технічної допомоги МВФ, які проводили аналіз діяльності регулятора, досліджували системні проблеми українського ринку цінних паперів та здійснювали оцінку проектів законодавчих змін, які готувалися за участю Комісії.

Список названий документов

У 2016 році НКЦПФР здійснювала заходи із залучення міжнародної технічної допомоги в рамках наступних проектів:

Проект технічної допомоги Європейського Союзу «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору»

В рамках проекту здійснювались заходи спрямовані на усунення найзначніших прогалин у секторі фінансових послуг України, зокрема щодо:

  • зміцнення чинних нормативних засад фінансової звітності для всіх регуляторів фінансового сектора в Україні;
  • наближення українського законодавства у сфері бухгалтерського обліку до вимог Директив Ради Європи;
  • запровадження схеми компенсацій інвесторам на ринку цінних паперів України.

«Міжнародні партнерства задля стабільності фінансового сектору» (IP-FSS), USAID

У 2016 році відбувалась активна взаємодія з Проектом в рамках Меморандуму про співпрацю між НКЦПФР та Програмою USAID з технічної допомоги «Міжнародні партнерства задля стабільності фінансового сектору», Проект IP-FSS.

В рамках Проекту IP-FSS було проведено низьку заходів, зокрема, організовано візит представників Комісії з цінних паперів і бірж США (U.S. Securities and Exchange Commission) та Комісії з сировинних ф’ючерсів та торгівлі США (U.S. Commodity Futures Trading Commission).

Метою візиту стало обговорення питань ефективного нагляду за ринками капіталу, в тому числі дотримання законодавства, проведення перевірок, цивільне/ адміністративне правозастосування законодавства з цінних паперів) в Україні, а також обговорювалось питання щодо удосконалення системи приведення нормативно-правових актів з питань нагляду та контролю у фінансовому секторі відповідно до найкращих міжнародних практик.

Проект IP-FSS завершив свою діяльність 31 грудня 2016 року.

Список названий документов
Документи до теми

Комісія з метою налагодження співпраці, протидії зловживанням на ринках капіталу, які набули інтернаціонального характеру, уклала Меморандуми про взаєморозуміння з регуляторами інших країн, зокрема:

  • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР та Державною службою регулювання та нагляду за фінансовим ринком при Уряді Киргизької Республіки
  • Меморандум між НКЦПФР та Управлінням з цінних паперів та товарів (Об‘єднані Арабські Емірати) стосовно допомоги та взаємного співробітництва
  • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР та Комісією з регулювання цінних паперів КНР
  • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР та Комісією з цінних паперів Йорданії
  • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР та Міністерством фінансів Республіки Беларусь
Список названий документов

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією TAIEX (Technical Assisstance and Information Exchange) — це інструмент Генерального директорату з розширення Європейської Комісії. TAIEX допомагає країнам у процесі наближення, застосування та реалізації законодавства ЄС.

Головні завдання TAIEX:
• надання короткотермінової технічної допомоги і порад щодо впровадження законодавства ЄС в національне законодавство країн-бенефіціарів і щодо відповідного управління, імплементації та впровадження такого законодавства.
• технічне навчання і попередня допомога партнерам і зацікавленим особам країн-бенефіціарів ;
• інформаційне посередництво, що передбачає збір інформації і її доступність;
• надання інструментів баз даних для спрощення і моніторингу прогресу в наближенні та визначення потреб технічної допомоги.

Використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні здійснюється відповідно до Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 316.

Згідно зазначеного Порядку Українська частина Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами двічі на рік розглядає та затверджує План залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕX.

У рамках інструменту TAIEX надаються такі послуги:
– надання експертів країнам бенефіціарам в якості радників щодо розроблення законодавчих та інтерпретації acquis communautaire;
– навчальні візити, що дають змогу державним службовцям з країни-бенефіціара вивчити досвід країни-члена щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire та взаємодією із зацікавленими сторонами;
– організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів acquis communautaire широкій аудиторії.

На офіційному сайті Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу розміщуються та постійно оновлюються новини, пов’язані з використанням зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні.

Список названий документов