Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Головний спеціаліст сектору нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Миколаївській області департаменту НКЦПФР у Південному регіоні

Опис вакансії

Позиція:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент НКЦПФР у Південному регіоні
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 4800 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Виконання функцій з правозастосування:
 проводить моніторинг розкритої регулярної та нерегулярної інформації емітентами цінних паперів у межах компетенції;
 веде провадження у справах про правопорушення юридичними особами, громадянами та посадовими особами вимог законодавства на ринку цінних паперів (порушення справи, складання акту);
 аналізує та здійснює контроль за зупиненими справами сектору, забезпечення отримання документів, необхідних для відновлення провадження у справі, яку зупинено;
 здійснює контроль за виконанням розпоряджень про усунення порушень чинного законодавства;
 здійснює підготовку та подання звітності сектору.
Здійснює претензійно-правову роботу із представництва НКЦПФР в адміністративних судах, готує матеріали щодо стягнення до державного бюджету України штрафних санкцій, накладених департаментом у примусовому порядку через органи суду та Державної виконавчої служби, здійснює їх супроводження.
Здійснює за окремим дорученням нагляд за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів акціонерних товариств, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
За окремим дорученням здійснює повноваження уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, вчиняє всі дії, пов’язані із проведенням перевірок відповідно до законодавства України, готує проекти розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери щодо ненадання документів та інформації для проведення перевірки.
Готує проекти відповідей на звернення та запити державних органів, які надійшли на розгляд до сектору.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 12:00
Закінчення конкурсу:
27.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• Кодекс України про адміністративні правопорушення;
• Закон України «Про виконавче провадження»;
• Кодекс адміністративного судочинства України;
• Постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання документування управлінської діяльності».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання норм службової та професійної етики.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК;
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність;
• рішучість;
• неупередженість;
• гнучкість.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• уміння працювати в команді;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• вміння розподіляти роботу;
• вміння активно слухати;
• виваженість;
• уміння дотримуватись субординації;
• стійкість;
• адаптивність;
• вміння вести перемовини;
• стресостійкість оперативність.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-05-09-2018-v383k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку