The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційної інфраструктури департаменту інформаційних технологій

Опис вакансії

Позиція:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент інформаційних технологій
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює адміністрування серверного обладнання, інформаційних та телекомунікаційних систем, які є складовими інформаційної системи Комісії.
Здійснює комплексне адміністрування локально-обчислювальних мереж центрального апарату НКЦПФР та Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи НКЦПФР, адміністрування інформаційних масивів даних програмного забезпечення для потреб НКЦПФР
Здійснює комплексне адміністрування та поточне регламентне супроводження загальнодержавних реєстрів, баз даних та інших масивів інформації, які створюються в НКЦПФР та підтримуються у актуальному стані.
Приймає участь у створенні та інформаційному супроводженні функціональної підсистеми НКЦПФР Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ЄДІС ФМ).
Приймає участь у створенні та інформаційному супроводженні абонентського пункту Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади (СІТС) в НКЦПФР.
Приймає участь у створенні та супроводженні абонентського пункту Національної системи конфіденційного зв‘язку (НСКЗ) в НКЦПФР.
Приймає участь у адмініструванні Єдиного інформаційного центру збору інформації від учасників фондового ринку та бази даних НКЦПФР.
Приймає участь в організації належного рівня обліку, переміщення, збереження та використання комп’ютерної техніки.
Здійснює контроль за дотриманням підрозділами НКЦПФР встановлених правил користування комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням.
Приймає участь у проведенні заходів із адміністрування програмного забезпечення на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Приймає участь у межах компетенції у розробці та організації виконання заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства України про цінні папери.
Забезпечує надання відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів.
Надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКЦПФР з питань, що входять до його компетенції.
Приймає участь у розробці програм та проведенні професійної підготовки та навчання учасників ринку цінних паперів з питань використання інформаційних технологій на ринку цінних паперів.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
28.11.2018
Початок конкурсу:
19.12.2018 09:15
Закінчення конкурсу:
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 13 грудня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань “Інформаційні технології”.

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»;
• Закон України «Про інформацію»;
• Закон України “Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах “;
• Закон України “Про захист персональних даних».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання з адміністрування користувацьких операційних систем сімейства Microsoft Windows (Windows 8.1 та вище);
• знання з адміністрування серверних операційних систем сімейства Microsoft Windows (Windows Server 2008 та вище) і служб (AD, DNS, DHCP);
• знання щонайменше однієї мови програмування в обсязі для створення та розуміння сценаріїв автоматизації, з переліку: Power Shell, Unix Shell, Python, JavaScript, Batch;
• знання з адміністрування операційної системи Linux (будь-якого серверного дистрибутиву);
• знання мережевої моделі OSI та основ побудови комп’ютерних мереж.

Знання IT:

• впевнений користувач ПК (MS Office Word, Excel, Access, Power Point);
• рівень експерта з питань адміністрування комп`ютерної техніки, мережевого обладнання;
• знання у сфері експлуатації засобів інформаційної інфраструктури;
• знання у сфері адміністрування серверного та телекомунікаційного обладнання;
• теоретичні знання з питань проектування та реалізації організаційних, технічних та інших заходів із забезпечення роботи з інформацією, базами даних;
• теоретичні знання із застосування технологій автоматизованої обробки інформації, видів її технічних носіїв, стандартів та систем шрифтів та кодів.

Особистісні якості:

• відповідальність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• надійність;
• чесність;
• порядність;
• комунікабельність;
• повага до інших.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• аналітичні здібності;
• уміння дотримуватись субординації;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Результат конкурсу:
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-28-11-2018-r-v-525-k/
CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission