Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Головний спеціаліст відділу контролю та оцінки внутрішніх ризиків департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду

Опис вакансії

Позиція:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь у розробці нормативно-правових актів та нормативно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу.
Опрацьовує джерела права Європейського Союзу (Директив, Регламентів та інших документів нормативно-технічного характеру), що регулюють правовідносини, з питань управління внутрішнього ризику, з метою імплементації шляхом розробки нормативно-правових актів, або змінами до нормативно-правових актів, що належать до компетенції відділу.
Здійснює постійний моніторинг змін і доповнень, внесених в закони, нормативні-правові акти та нормативно-розпорядчі документи оцінює і прогнозує ступінь можливого впливу таких змін на діяльність Комісії.
Опрацьовує зміни у законодавстві з метою визначення необхідності приведення нормативно-правових актів та нормативно-розпорядчих документів, що відносяться до компетенції відділу, у відповідність до зазначених змін.
Здійснює моніторинг виконання відповідних управлінських рішень та оцінки їх ефективності.
Бере участь в підготовці інформації для Голови Комісії про ризики, що виникають у ході виконання покладених на Комісію завдань і функцій.
Здійснює дії, спрямовані на контроль якості та точності виконуваних завдань кожним співробітником і додатково їх безпосередніми керівниками.
Своєчасно виявляє порушення та недоліки в діяльності структурних підрозділів (співробітників) та в цілому Комісії, опрацьовує оптимальні рішення щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності.
Розробляє заходи контролю з метою попередження (усунення) чи обмеження ризиків для досягнення установою визначених мети та цілей, а також відстеження результатів реалізації заходів контролю, формування узагальненої інформації щодо заходів контролю;
Розробляє методичні рекомендації та критерії щодо побудови системи управління ризиками Комісії.
Розробляє систему управління внутрішніми ризиками Комісії.
Розробляє регламент процедури управління внутрішніми ризиками Комісії.
Розробляє заходи щодо управляння внутрішніми ризиками Комісії.
Здійснює моніторинг системи управління внутрішніми ризиками Комісії.
Вносить пропозиції щодо розподілу ризиків між структурними підрозділами Комісії.
Готує та надає пропозиції та зауваження до проектів нормативно-правових актів Комісії, що розробляються іншими структурними підрозділами Комісії, в межах компетенції відділу.
Готує роз’яснення щодо порядку застосування окремих положень нормативно-правових актів, нормативно-розпорядчих документів, розробником яких є відділ.
Здійснює аналіз отриманої від АПУ інформації про:
застосовані до аудиторів (аудиторських фірм) з боку АПУ стягнення, застосування яких передбачено статтею 22 Закону України «Про аудиторську діяльність»;
аудиторські фірми, які пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;
аудиторські фірми, які виключені з реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що ведеться АПУ та вносить відповідні зміни до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Реєстр).
Надає безоплатні адміністративні послуги з:
видачі свідоцтва про внесення до Реєстру;
видачі дублікату свідоцтва про внесення до Реєстру;
виключення аудиторської фірми з Реєстру;
внесення змін до Реєстру.
Надає пропозиції щодо вдосконалення порядку ведення Реєстру.
Веде Реєстр.
Опрацьовує документи, надані заявником – аудиторською фірмою для внесення до Реєстру та їх електронних форм, що формуються за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб – сайті Комісії.
Повертає пакет документів без розгляду, у разі надання неповного пакету документів заявником – аудиторською фірмою для включення до Реєстру та готує лист про повернення документів.
Готує розпорядження уповноваженої особи Комісії про внесення заявника – аудиторської фірми до Реєстру.
Готує розпорядження про відмову заявнику – аудиторській фірмі, у разі прийняття рішення про відмову про внесення до Реєстру та лист із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.
Вносить в електронну форму Реєстру в Системі моніторингу фондового ринку Програмне забезпечення «Реєстр аудиторських фірм» інформацію про внесення аудиторської фірми.
Оформлює та видає заявнику – аудиторській фірмі Свідоцтво про внесення до Реєстру.
Опрацьовує документи, надані заявником – аудиторською фірмою для видачі дубліката свідоцтва та їх електронних форм, що формуються за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб – сайті Комісії.
Повертає пакет документів без розгляду, у разі надання неповного пакету документів заявником – аудиторською фірмою для видачі дубліката свідоцтва про внесення до Реєстру та готує лист про повернення документів.
Готує розпорядження уповноваженої особи Комісії про видачі дубліката свідоцтва про внесення до Реєстру заявнику – аудиторській фірмі.
Готує розпорядження про відмову заявнику – аудиторській фірмі, у разі прийняття рішення про відмову в видачі дубліката свідоцтва, та лист заявнику – аудиторській фірмі із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.
Вносить в електронну форму Реєстру в Системі моніторингу фондового ринку Програмне забезпечення «Реєстр аудиторських фірм» інформацію щодо аудиторської фірми.
Оформлює та видає дублікат Свідоцтва про внесення до Реєстру.
Опрацьовує документи, надані заявником – аудиторською фірмою для виключення з Реєстру та їх електронні форми, що формується за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб – сайті Комісії.
Повертає пакет документів без розгляду, у разі надання неповного пакету документів заявником – аудиторською фірмою для виключення з Реєстру та готує лист про повернення документів.
Готує розпорядження уповноваженої особи Комісії про виключення з Реєстру.
Готує розпорядження про відмову заявнику – аудиторській фірмі, у разі прийняття рішення про відмову про виключення з Реєстру та лист із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.
Вносить в електронну форму Реєстру в Системі моніторингу фондового ринку Програмне забезпечення «Реєстр аудиторських фірм» інформацію щодо виключення аудиторської фірми.
Повідомляє листом заявника – аудиторську фірму про виключення з Реєстру.
Опрацьовує документи, надані заявником – аудиторською фірмою для внесення змін до Реєстру та їх електронних форм, що формується за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб – сайті Комісії.
Повертає пакет документів без розгляду, у разі надання неповного пакету документів заявником – аудиторською фірмою для внесення змін до Реєстру та готує лист про повернення.
Готує розпорядження уповноваженої особи Комісії про внесення змін до Реєстру.
Готує розпорядження про відмову заявнику – аудиторській фірмі, у разі прийняття рішення про відмову про внесення змін до Реєстру та лист із зазначенням підстав для прийняття такого рішення.
Вносить в електронну форму Реєстру в Системі моніторингу фондового ринку Програмне забезпечення «Реєстр аудиторських фірм» інформацію про внесення змін до Реєстру.
Оновлює регулярно Реєстр на офіційному веб – сайті Комісії.
Передає на опублікування офіційному друкованому виданні Комісії рішення щодо внесення аудиторської фірми до Реєстру або про виключення з Реєстру, відмову у внесенні до Реєстру, видачу дубліката Свідоцтва про внесення до Реєстру, внесення змін до Реєстру та відмову у внесенні змін до Реєстру а також щомісячно оприлюднює такі рішення на офіційному веб – сайті Комісії.
Формує та передає в кінці кожного року на публікацію в засобах масової інформації перелік аудиторських фірм, які внесені до Реєстру.
Забезпечує захист персональних даних, що містяться в документах, які подаються для внесення до Реєстру.
Надає роз’яснення щодо отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання.
Розглядає та готує в установленому порядку відповіді на запити, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, листи, звернення громадян, підприємств, органів державної влади, установ і організацій з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Готує інформацію до річного звіту Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Розробляє пропозиції до перспективних та поточних планів роботи Комітетів та Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу, та забезпечення виконання таких планів.
Готує матеріали до конференцій, семінарів та інших заходів, що проводяться за участю Комісії, з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Оприлюднює на офіційному веб – сайті Комісії інформацію, що стосується діяльності відділу.
Забезпечує збереження документів у відповідності з діючим законодавством.
Дотримується законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією, правилами внутрішнього розпорядку Комісії.
Аналізує та узагальнює досвід, набутий в процесі роботи, з метою використання його при вирішенні питань підвищення ефективності роботи відділу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 12:00
Закінчення конкурсу:
27.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у одній з галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування».

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Закон України «Про адміністративні послуги»;
• Закон України «Про аудиторську діяльність»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим указом Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• системні знання в галузі фондового ринку;
• знання в галузі фінансового менеджменту;
• знання вимог нормопроектувальної техніки;
• знання граматики і стилістики ділової мови.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• акуратність;
• ініціативність;
• самоорганізація;
• зацікавленість у виконуваній роботі;
• здатність адекватно сприймати конструктивну критику.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• вміння працювати з інформацією;
• вчасність у виконанні поставлених завдань;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-05-09-2018-v383k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку