Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Головний спеціаліст відділу управління проектами інформатизації департаменту інформаційних технологій

Опис вакансії

Позиція:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент інформаційних технологій
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Умови оплати праці:

посадовий оклад – 8000 грн.;

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь у розробці та внесенні в установленому порядку на розгляд НКЦПФР проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання використання інформаційних технологій на ринку цінних паперів;

Бере участь разом з іншими структурними підрозділами НКЦПФР у підготовці змін та доповнень до чинного законодавства, проектів рішень та роз’яснень діючого законодавства в межах своєї компетенції відділу;

Бере участь у розробці проектів, технічних вимог, технічних завдань та інших необхідних документів для розробки та експлуатації рішень інформаційних технологій;

Готує пропозиції до проектів інформатизації Комісії, пропозиції щодо включення таких проектів (завдань) до Національної програми інформатизації;

Бере участь у розробці проектів Національної програми інформатизації для потреб Комісії;

Бере участь у проведенні первинної експертизи проектів інформатизації Комісії, готує документи для погодження проектів інформатизації з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації;

Здійснює координацію виконання необхідних робіт щодо супроводження проектів інформатизації з метою дотримання усіх етапів життєвого циклу рішень інформаційних технологій;

Бере участь у проведенні закупівель з питань, що відносяться до інформаційних технологій, проведенні оцінки результатів проведення закупівель; укладанні договорів, отриманні та впровадженні результатів проведених закупівель;

Взаємодіє з Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» з питань, що стосуються створення та функціонування рішень інформаційних технологій, які впроваджуються для використання на фондовому ринку та у діяльності Комісії, з питань, що стосуються створення та функціонування програмного забезпечення на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з питань, що стосуються проектів Національної програми інформатизації;

Готує пропозиції на модернізацію програмно-технічних рішень в Комісії, взаємодіє з підрозділами Комісії з питань, що стосуються модернізації та розвитку інформаційних технологій в Комісії;

Здійснює поточний контроль виконання робіт, що виконуються зовнішніми виконавцями, з питань дотримання передбачених етапів робіт, необхідного документування та впровадження результатів робіт;

Здійснює поточний контроль за виконанням робіт компаніями-підрядниками, які виконують роботи, пов’язані з аутсорсингом інформаційних технологій Комісії;

Готує пропозиції щодо придбання комп’ютерної техніки та програмних продуктів, які потрібні для розвитку інформаційної системи НКЦПФР;

Розробляє заходи з легалізації програмного забезпечення, яке використовується в Комісії, та з управління ліцензіями на програмне забезпечення;

Готує пропозиції щодо необхідності розробки або доопрацювання існуючих спеціалізованих програмних продуктів та модернізації існуючого комп’ютерного обладнання;

Бере участь у проведенні тестування програмного забезпечення, надання висновків та рекомендацій щодо програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання та можливості їх використання для забезпечення потреб Комісії;

Готує пропозиції до планів розробки, модернізації та придбання програмного забезпечення для потреб Комісії;

Здійснює поточний облік наявного в Комісії програмного забезпечення, програмних продуктів. Формує та веде архів технічної документації на програмні продукти, інформаційні системи та інші засоби інформатизації;

Бере участь у заходах на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Бере участь у межах компетенції у розробці та організації виконання заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства України про цінні папери;

Надає консультативну допомогу структурним підрозділам Комісії, відокремленим структурним підрозділам НКЦПФР з питань, що входять до його компетенції;

Бере участь у розробці програм та проведенні професійної підготовки та навчання учасників ринку цінних паперів з питань використання інформаційних технологій на ринку цінних паперів;

Забезпечує надання відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
18.07.2019
Початок конкурсу:
13.08.2019 09:30
Закінчення конкурсу:
13.08.2019 11:50
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 02 серпня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Додаткові (необов’язкові) документи:
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,

Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
· Конституція України;
· Закон України “Про державну службу”;
· Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
· Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
· Закон України «Про інформацію»;
· Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
· Закон України «Про Національну програму інформатизації»;
· Закон України «Про адміністративні послуги»;
· Закон України «Про звернення громадян»;
· Постанова КМУ від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади»;
· Постанова КМУ від 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп`ютерних програм в органах виконавчої влади».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
· знання з розробки, впровадження інформаційних технологій;
· знання з експлуатації засобів інформаційної інфраструктури;
· знання з питань проектування та реалізації організаційних, технічних та інших заходів із забезпечення роботи з інформацією, із застосування технологій автоматизованої обробки інформації.

Знання IT:

впевнений користувач ПК (зокрема MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
· відповідальність;
· дисциплінованість;
· тактовність;
· надійність;
· чесність;
· порядність;
· комунікабельність;
· повага до інших.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
· оперативність;
· вміння визначати пріоритети;
· аналітичні здібності;
· уміння дотримуватись субординації;
· уміння працювати в команді;
· здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-17-07-2019-v377k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку