Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Головний спеціаліст відділу взаємодії з міжнародними та донорськими організаціями департаменту міжнародної співпраці та комунікацій

Опис вакансії

Позиція:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент міжнародної співпраці та комунікацій
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

За дорученням начальника відділу розглядає документи, які надійшли до відділу, якісно та в встановлений строк готує необхідні пропозиції щодо опрацювання зазначених документів начальнику відділу.
Виконує роботи, пов’язані з питаннями координації діяльності Комісії у сфері зовнішніх зносин.
Готує аналітичні матеріали, інформаційні довідки про діяльність відділу та взаємодію Комісії з міжнародними організаціями та іноземними органами, що регулюють ринки цінних паперів.
Аналізує іноземну кореспонденцію, забезпечує переклад супроводжувальних листів.
Готує та подає звітну інформацію щодо діяльності відділу та Комісії з питань щодо міжнародної співпраці відповідно до норм діючого законодавства.
Забезпечує подання органам виконавчої влади звітних матеріалів щодо стану виконання державних програм європейської інтеграції.
Готує та направляє запити іноземним організаціям стосовно інформаційного та іншого співробітництва, а також готує відповіді на іноземні запити, в тому числі з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановленому у відповідних міжнародних договорах.
Організовує роботу з підготовки проектів відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів, в тому числі на запити про надання публічної інформації.
Здійснює співробітництво з органами виконавчої влади щодо внутрішньодержавної процедури погодження міжвідомчих міжнародних угод у сфері регулювання ринку цінних паперів.
За дорученням начальника відділу організовує та бере участь у зустрічах з іноземцями.
Бере участь в організації робочих стосунків з іноземними дипломатичними представництвами, акредитованими в Україні та українськими дипломатичними представництвами за кордоном.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
18.03.2019
Початок конкурсу:
08.04.2019 14:00
Закінчення конкурсу:
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 02 квітня 2019 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30
08 квітня 2019 року о 14 год. 00 хв.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у одній з галузей знань “Соціальні та поведінкові науки”, “Управління та адміністрування”, “Право”.

Досвід роботи:

Не потребує

Знання мов:

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про міжнародні договори»;
• Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» від 18.09.96 №841/96;
• Указ Президента України «Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг» від 08.05.12 №306/2012;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру» від 17.06.94 №422;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» від 19.06.16 № 736;
• Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.98 № 59.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства;
• знання адміністративної роботи, правил ділового етикету та ділової мови;
• знання дипломатичного протоколу;
• знання координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, та інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
• знання процедури надання, залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги;
• знання основних принципів співпраці з місіями міжнародних фінансових організацій в Україні та профільними асоціаціями;
• знання основних міжнародних організацій у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Спеціальний досвід роботи:

Не потребує

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• ініціативність;
• надійність;
• відповідальність;
• комунікабельність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• порядність;
• чесність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• оперативність;
• здатність концентруватись на деталях;
• вміння розподіляти роботу;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• виваженість;
• уміння дотримуватись субординації;
• стресостійкість;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Результат конкурсу:
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-15-03-2019-v-103-k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку