Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Начальник відділу впровадження та аналізу стандартів корпоративного управління департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами

Опис вакансії

Позиція:
Начальник відділу
Департамент:
Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8900 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Щодо забезпечення впровадження стандартів корпоративного управління та контролю за їх дотриманням:
1. Узагальнення світової практики застосування законодавства з питань стандартів корпоративного управління та корпоративних фінансів;
2. Розробка шляхів, методів, принципів імплементації світової практики в національне законодавство;
3. Забезпечення проведення на постійній основі комунікації із бізнесом, учасниками ринку для ефективного впровадження стандартів корпоративного управління;
4. Забезпечення удосконалення корпоративного управління на національному рівні;
5. Впровадження загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління з урахуванням національних особливостей і досвіду, принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні.
Щодо розробки та надання пропозицій, спрямованих на законодавче та нормативне забезпечення впровадження корпоративного управління та корпоративних фінансів.
1. Приймання участі у розробці Комісією проектів актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку, обігу цінних паперів, діяльності акціонерних товариств та корпоративного управління, у тому числі, шляхом участі у відповідних нарадах, круглих столах, засіданнях робочих груп, Комітетів Комісії тощо, наданні письмових пропозицій та/або зауважень до проектів актів законодавства структурному підрозділу Комісії – розробнику відповідного проекту;
2. Приймання участі у розробці (погодженні, опрацюванні) проектів актів законодавства (у тому числі проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України), що регулюють питання розвитку фондового ринку та корпоративного управління інших державних органів, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Приймання участі в опрацюванні та надання пропозицій до законопроектів в процесі здійснення Комісією моніторингу законопроектів з питань фондового ринку та корпоративного управління, внесених народними депутатами України на розгляд Верховної Ради України;
3. Надання пропозицій, підготовка проектів відповідей на запити (звернення) фізичних та юридичних осіб щодо роз’яснень порядку застосування законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, у порядку та строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян»; в межах компетенції надає на запити інформацію, розпорядником якої є Комісія, в порядку та строки, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
4. Розробка пропозицій щодо адаптації нормативно–правових актів до законодавства ЄС в рамках Угоди про Асоціацію з питань ринку капіталу та корпоративного управління;
5. Впровадження міжнародних стандартів міжнародних організацій з питань ринків капіталу та корпоративного управління;
6. Забезпечення розвитку та впровадження нових фінансових інструментів (крім цінних паперів).
Щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку та інших ринків капіталу в Україні через сприяння підвищенню фінансової грамотності населення України та захисту прав інвесторів:
1. Здійснення із залученням експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, комплексного аналізу стану фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, визначає головні проблеми, на усунення яких мають бути направлені першочергові заходи, у тому числі шляхом проведення соціологічних досліджень;
2. Здійснення із залученням експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, дослідження міжнародного досвіду щодо існуючих ефективних моделей та методів підвищення фінансової грамотності населення та захисту прав інвесторів з метою їх використання в Україні;
3. Взаємодія з міжнародними організаціями, засобами масової інформації, освітніми закладами професійними учасниками ринків капіталу та СРО, з метою розробки проекту плану заходів з покращення фінансової грамотності різних цільових аудиторій;
4. Розробка проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу в рамках бюджетного фінансування Комісії або за рахунок залучення спонсорів, у тому числі міжнародних;
5. Забезпечення обговорення розробленого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу у взаємодії з директором департаменту, Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, у тому числі шляхом опрацювання пропозицій та зауважень (у разі їх наявності), які надійшли до проекту плану під час його обговорення. Здійснює підготовку доопрацьованого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу з урахуванням наданих (висловлених) зауважень та пропозиції для подальшого винесення його на розгляд засідання Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в проекті;
6. Забезпечення винесення у взаємодії з директором департаменту, Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, розробленого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу на розгляд засідання Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в проекті;
7. Забезпечення доопрацювання (у разі необхідності) розробленого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час розгляду на Комітеті(ах) Комісії та опрацювання письмових пропозицій до проекту, що надійшли за результатами обговорення, тощо;
8. Забезпечення винесення на розгляд засідання Комісії розробленого проекту плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу для прийняття рішення Комісії щодо його затвердження;
9. Оприлюднення затвердженого рішенням Комісії плану заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
10. Доведення відповідальним за здійснення заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, інформацію про необхідність реалізації зазначених заходів;
11. Прийняття участі у організації та/або безпосередній реалізації заходів, визначених планом заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, затвердженим рішенням Комісії;
12. Забезпечення моніторингу реалізації заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, у взаємодії з визначеними відповідальними за їх здійснення;
13. Систематичне оприлюднення результатів моніторингу реалізації заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу, передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, та інформацію, про здійснення інших заходів, які проводяться з метою підвищення фінансової грамотності населення України шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
14. Постійне здійснення заходів щодо організації комплексних роз’яснювальних та навчальних заходів, у тому числі тренінгів, семінарів, консультацій, конференцій, круглих столів, публікацій в засобах масової інформації, соціальних мережах та з використанням інших джерел, розповсюдження інформації з метою підвищення фінансової грамотності населення України, популяризації ринків капіталу та розповсюдження інформації про можливості та шляхи захисту своїх прав інвесторами та споживачами фінансових послуг;
15. Розробка та/або прийняття участі у розробці навчальної літератури щодо популяризації ринків капіталу та розповсюдження інформації про можливості та шляхи захисту своїх прав інвесторами та споживачами фінансових послуг, у тому числі випуску брошур, буклетів та інших презентаційних матеріалів;
16. Проведення постійного моніторингу стану фінансової грамотності населення України щодо ринку цінних паперів та інших ринків капіталу та у разі необхідності забезпечує внесення змін до плану заходів, затвердженого рішенням Комісії.
Щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку та інших ринків капіталу в Україні через сприяння підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції.
1. Здійснення із залученням експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, дослідження міжнародного досвіду щодо існуючих ефективних моделей та методів корпоративного управління з метою використання в Україні;
2. Розробка проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції в рамках бюджетного фінансування Комісії або за рахунок залучення спонсорів, у тому числі міжнародних;
3. Забезпечення обговорення розробленого проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції у взаємодії з Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, та із залученням, у разі потреби, експертів, міжнародних організацій, освітніх закладів, засобів масової інформації, професійних учасників ринків капіталу та СРО, у тому числі шляхом опрацювання пропозицій та зауважень (у разі їх наявності), які надійшли до проекту плану під час його обговорення;
4. Забезпечення винесення у взаємодії з директором департаменту, Головою та членами Комісії, структурними підрозділами Комісії, розробленого проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції на розгляд засідання Комітету(ів) Комісії, до компетенції якого (яких) відносяться питання, передбачені в проекті;
5. Забезпечення доопрацювання (у разі необхідності) розробленого проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції шляхом врахування зауважень та пропозицій, висловлених під час розгляду на Комітеті(ах) Комісії та опрацювання письмових пропозицій до проекту, що надійшли за результатами обговорення, тощо;
6. Забезпечення винесення на розгляд засідання Комісії розробленого проекту плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції для прийняття рішення Комісії щодо його затвердження;
7. Оприлюднення затвердженого рішенням Комісії плану заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
8. Доведення відповідальним за здійснення заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, інформацію про необхідність реалізації зазначених заходів;
9. Прийняття участі у організації та/або безпосередній реалізації заходів, визначених планом заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції, затвердженим рішенням Комісії;
10. Забезпечення моніторингу реалізації заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, у взаємодії з визначеними відповідальними за їх здійснення;
11. Систематичне оприлюднення результатів моніторингу реалізації заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції, передбачених планом, затвердженим рішенням Комісії, та інформації, про здійснення інших заходів, які проводяться з метою підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії;
12. Постійне здійснення заходів щодо організації комплексних роз’яснювальних та навчальних заходів, у тому числі тренінгів, семінарів, консультацій, конференцій, круглих столів, публікацій в засобах масової інформації, соціальних мережах та з використанням інших джерел, розповсюдження інформації з метою підвищення рівня корпоративного управління серед осіб, які здійснюють управлінські функції.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 10:00
Закінчення конкурсу:
28.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» та/або у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка».

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
• Цивільний кодекс України;
• Бюджетний кодекс України;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24 грудня 2013 року за № 2180/24712;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2015 року № 393 «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24 грудня 2013 року за №2180/24712;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 955 “Про затвердження Принципів корпоративного управління”.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання, необхідні для підготовки відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, в тому числі на запити про надання публічної інформації;
• знання норм службової та професійної етики.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• комунікабельність;
• надійність;
• готовність допомогти;
• креативність;
• ініціативність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• чуйність;
• інноваційність;
• тактовність;
• емоційна стабільність;
• контроль емоцій;
• повага до інших;
• рішучість;
• автономність;
• неупередженість;
• гнучкість;
• наступність.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• лідерські якості;
• організаторські здібності;
• аналітичні здібності;
• стратегічне мислення;
• адаптивність;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• уміння працювати в команді;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• вміння розподіляти роботу;
• вміння активно слухати;
• вміння вести перемовини;
• оперативність;
• здатність ризикувати;
• навички управління;
• навички контролю;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• стійкість;
• вміння уступати;
• навички наставництва;
• вимогливість;
• вміння визначати пріоритети;
• навички розв’язання проблем;
• стресостійкість.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-05-09-2018-v-382-k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку