Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Провідний спеціаліст відділу супроводження справ про правопорушення департаменту правозастосування

Опис вакансії

Позиція:
Провідний спеціаліст
Департамент:
Департамент правозастосування
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 6000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь у здійсненні захисту прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів.
Розглядає матеріали, які надходять до відділу, відповідно до покладених на нього завдань.
Готує проекти постанов про порушення справ про правопорушення на ринку цінних паперів та проекти протоколів про адміністративні правопорушення на підставі матеріалів, отриманих від відділу аналізу наявності ознак правопорушення департаменту та відділу протидії зловживанням на фондовому ринку.
Бере участь у здійсненні фіксації правопорушення в акті про правопорушення.
Бере участь у підготовці справ про правопорушення до розгляду шляхом внесення пропозицій щодо застосування норм законодавства.
Бере участь у розгляді справ про правопорушення на ринку цінних паперів та справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також справ про адміністративні правопорушення, забезпечує документальне оформлення постанов та візування документів, винесених за результатами розгляду справ.
У разі необхідності за дорученням заступника директора департаменту – начальника відділу готує висновки на розгляд справ про правопорушення за результатами розгляду наданих матеріалів.
Вносить пропозиції щодо направлення особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, емітентам, фондовим біржам та саморегулівним організаціям вимоги про надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.
Бере участь у наданні правової допомоги з приводу дотримання норм чинного законодавства при розгляді справ про правопорушення на ринку цінних паперів, справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також справ про адміністративні правопорушення.
Готує подання стосовно перегляду справи про правопорушення за нововиявленими обставинами.
Бере участь у зберіганні та обліку справ про правопорушення на ринку цінних паперів, справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та справ про адміністративні правопорушення.
Надає рекомендації уповноваженим особам Комісії щодо питань, які виникають під час провадження у справах про правопорушення.
Бере участь у здійсненні аналізу стану правозастосування в центральному апараті та структурних підрозділах НКЦПФР в межах компетенції.
В межах компетенції готує проекти відповідей на звернення (запити) фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, в тому числі на запити про надання публічної інформації з питань правозастосування.
В межах компетенції бере участь у здійсненні перевірок структурних підрозділів НКЦПФР.
Бере участь у формуванні баз даних щодо учасників фондового ринку в межах компетенції.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 11:00
Закінчення конкурсу:
27.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань «Право»

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
• Закон України «Про звернення громадян»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Цивільний кодекс України;
• Кодекс адміністративного судочинства України;
• Цивільний процесуальний кодекс України;
• Кодекс України про адміністративні правопорушення;
• Господарський кодекс України;
• Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені Рішенням НКЦПФР від 16.10.2012р. № 1470;
• Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій, затверджені Рішенням НКЦПФР від 11.12.2012р. № 1766;
• Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджений Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013р. № 816.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання, необхідні для підготовки відповідей на звернення (запити) фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, в тому числі на запити про надання публічної інформації з питань правозастосування;
• знання, необхідні для підготовки проектів нормативно-правових актів;
• знання норм службової та професійної етики.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користуватись офісною технікою.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• ініціативність;
• вміння працювати в стресових ситуаціях.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• вміння працювати з інформацією;
• уважність;
• здатність концентруватись на деталях, виділяти головне;
• здатність працювати з великою кількістю документів одночасно;
• своєчасність у виконанні поставлених завдань;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• вміння працювати індивідуально та ефективно взаємодіяти з іншими особами.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-05-09-2018-v383k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку