Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Заступник начальника відділу інспекцій учасників розрахунково-клірингової системи департаменту проведення інспекцій професійної діяльності

Опис вакансії

Позиція:
Заступник начальника відділу
Департамент:
Департамент проведення інспекцій професійної діяльності
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8400 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Щодо системного аналізу діяльності учасників фондового ринку, виявлення тенденцій та ризиків функціонування фондового ринку.
1) Забезпечує своєчасний та якісний розгляд звернень від органів державної влади та судових органів, народних депутатів України, правоохоронних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, учасників ринку цінних паперів, громадян, фізичних та юридичних осіб (резидентів, нерезидентів), запитів про надання публічної інформації, а також забезпечує підготовку за ними проектів відповідних рішень та відповідей.
2) Проводить роботу з документами у відповідності з чинним законодавством із дотриманням термінів їх виконання.
3) Надає пропозиції начальнику відділу щодо визначення ризиків діяльність учасників розрахунково-клірингової системи та показників для оцінки цих ризиків.
4) Здійснює аналіз інформації, отриманої від інших структурних підрозділів центрального апарату, про діяльність учасників розрахунково-клірингової системи, інформації в ЗМІ, письмових звернень, повідомлень, скарг до Комісії від учасників ринку цінних паперів, громадян, фізичних та юридичних осіб (резидентів, нерезидентів), державних та правоохоронних органів з метою оцінки ризиків відповідно до затверджених показників, та фіксує результати проведеного аналізу.
5) Аналізує тенденції та ризики в діяльності учасників розрахунково-клірингової системи, вносить пропозиції начальнику відділу щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
6) На підставі проведеного аналізу тенденцій та ризиків учасників розрахунково-клірингової системи надає пропозиції щодо пріоритетних напрямків, за якими здійснюється оцінювання їх діяльності.

Щодо запобігання вчиненню порушень (зловживань) на ринку цінних паперів та проведення інспекцій.
1) Вносить пропозиції начальнику відділу та готує проекти запитів на одержання в установленому законодавством порядку інформації/документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.
2) Отримує інформацію від структурних підрозділів центрального апарату, з метою виявлення ризиків вчинення порушень (зловживань) в діяльності учасників розрахунково-клірингової системи, проводить аналіз їх діяльності, за результатами аналізу надає пропозиції начальнику відділу щодо подальших заходів реагування, готує проекти документів щодо інформування структурних підрозділів Комісії на виконання та в порядку, визначеному розпорядчими документами Комісії.
3) Розробляє та готує для затвердження проекти нормативних та розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу, готує пропозиції щодо необхідності розробки, внесення змін/доповнень до законодавства України щодо діяльності учасників розрахунково-клірингової системи.
4) За результатами аналізу інформації та документів, які знаходяться у його виконанні, надає обґрунтовані пропозиції начальнику відділу щодо організації інспекцій учасників розрахунково-клірингової системи, а також пропозиції щодо необхідності в проведенні інших заходів.
5) Бере участь у проведенні інспекцій учасників розрахунково-клірингової системи у порядку, визначеному законодавством. У разі необхідності може залучатися до інших інспекцій, в межах компетенції департаменту.
6) Здійснює підготовку документів, з метою їх передачі до департаменту правозастосування у разі виявлення порушень законодавства та зловживань за результатами інспекцій або проведених інших заходів.
7) За результатами проведення інспекцій надає пропозиції начальнику відділу щодо корегування параметрів ризику, з метою ефективності контролю.
8) Здійснює узагальнення результатів проведених інспекцій та оцінювання, готує відповідні документи для винесення на розгляд Комісії.

Щодо забезпечення усунення учасниками розрахунково-клірингової системи невідповідностей та недоліків, забезпечення якісного та ефективного управління ризиками.
1) Готує проекти листів щодо інформування учасників розрахунково-клірингової системи про виявлені ризики, недоліки та невідповідності встановленим вимогам за результатами інспекцій та оцінювання з метою вжиття заходів ними для їх усунення.
2) Бере участь та готує матеріали для проведення роз’яснювальної роботи шляхом співбесіди з керівним складом, посадовими та сертифікованими особами окремих учасників розрахунково-клірингової системи щодо застосованих бізнес практик, наявних конфліктів інтересів та заходів, які вживаються для управління ризиками.
3) Готує письмові проекти рекомендацій (роз’яснень) щодо дій та застосування практик, які допомагають покращити дотримання вимог.
4) За дорученням начальника відділу бере участь в нарадах, конференціях та семінарах щодо обговорення змін у вимогах до учасників розрахунково-клірингової системи, вжиття заходів щодо належного виконання законодавства.
5) Подає начальнику відділу, в разі виявлення можливих ознак правопорушень, пропозиції щодо інформування про такі ознаки відповідний структурний підрозділ Комісії.

Щодо іншої інформаційної взаємодії.
1) Готує проекти документів щодо надання інформації до структурних підрозділів центрального апарату (у разі їх звернення) про виявлені порушення за результатами інспекцій та аналізу отриманих на запит документів, наявності та суті скарг на діяльність учасників розрахунково-клірингової системи.
2) Готує пропозиції до інших структурних підрозділів центрального апарату про необхідність внесення змін до нормативно-правових актів, якщо за результатами оцінювання виявляються недоліки регулювання діяльності учасників розрахунково-клірингової системи.
3) Готує, в межах компетенції відділу, проекти відповідей на запити щодо надання інформації, в тому числі щодо запитів про надання публічної інформації.
4) Здійснює наповнення розділів веб-сайту Комісії пов’язаних з контролем на ринку цінних паперів, зокрема оприлюднює напрями оцінювання діяльності на ринку цінних паперів та узагальнені результати оцінювання, нормативно-правові акти щодо контролю за ринком цінних паперів.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
06.08.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 09:15
Закінчення конкурсу:
28.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у одній з галузей знань «Право», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування»

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
• Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
• Закон України «Про звернення громадян»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»
• Положення про функціонування фондових бірж, затверджене Рішенням Комісії від 22.11.2012р. №1688;
• Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене Рішенням Комісії від 23.04.2013 №735;
• Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі, затверджений Рішенням Комісії від 14.06.2011 №716;
• Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затверджений Рішенням Комісії від 14.05.2013 №816;
• Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджені Рішенням Комісії від 14.05.2013 №818;
• Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, затверджений Рішенням Комісії від 12.02.2013 №161;
• Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені Рішенням Комісії від 16.10.2012 №1470.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання, необхідні для аналізу й тлумачення законодавчих актів та застосування їх вимог на практиці;
• знання, необхідні для підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних рекомендацій щодо проведення інспекцій (перевірок);
• практичні знання у сфері проведення інспекцій (перевірок) професійних учасників фондового ринку та їх оформлення;
• практичні знання у сфері підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів;
• практичні знання у сфері опрацювання інформації (адміністративні дані, ліцензійні справи, документи щодо операцій із цінними паперами);
• практичні знання у сфері діловодства та ділового листування (оформлення листів, запитів, проектів нормативних та розпорядчих документів тощо).

Спеціальний досвід роботи:

• досвід роботи у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Знання IT:

• впевнений користувач ПК (MS Office, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості
• високий ступінь відповідальності;
• дипломатичність;
• аналітичні здібності;
• орієнтація на результат;
• ініціативність;
• дисципліна і системність;
• самоорганізація.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• вміння працювати в команді;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• оптимізація та визначення пріоритетів роботи при багатозадачності;
• вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
• навики управління персоналом;
• вміння працювати з великими масивами інформації.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-05-09-2018-v-382-k/
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку