The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Заступник начальника відділу захисту прав інвесторів департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами

Опис вакансії

Позиція:
Заступник начальника відділу
Департамент:
Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами
Відділ:
Тип трудових відношень:
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8400 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Щодо забезпечення всебічного захисту прав інвесторів:
1) Забезпечує своєчасний та якісний розгляд та опрацювання письмових звернень, повідомлень, скарг фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), учасників фондового ринку, державних та судових органів, Народних депутатів України, правоохоронних органів щодо діяльності емітентів цінних паперів.
2) Забезпечує збір інформації з загальнодоступних джерел про діяльність професійних учасників та емітентів цінних паперів, отримання інформації про діяльність учасників ринку цінних паперів від інших структурних підрозділів.
3) Контролює надання та надає відповіді на звернення, контролює та перевіряє під час розгляду та аналізу документів відповідність діяльності емітентів цінних паперів, акціонерів та інвесторів встановленим вимогам законодавства.
4) Здійснює супровід і контроль за розглядом звернень з метою якісного їх розгляду за суттю питань та забезпечення єдиної позиції щодо застосування законодавства.
5) Здійснює контроль за аналізом та систематизацією письмових звернень, повідомлень, скарг, інформації в ЗМІ та від правоохоронних органів, інформації отриманої від структурних підрозділів щодо діяльності емітентів цінних паперів (регулярну звітність та особливу інформацію, інформацію про стан провадження у справах про правопорушення на ринку цінних паперів, результати правозастосування, аналітичну інформацію, судову практику, повідомлення акціонерів та інвесторів про намір купівлі цінних паперів, оцінку стану корпоративного управління) з метою оцінки відповідності діяльності емітентів, акціонерів та інвесторів встановленим вимогам та виявлення ризиків порушення прав і інтересів акціонерів.
6) Здійснює контроль за забезпеченням регулювання діяльності осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.
7) Здійснює контроль за авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
8) Здійснює контроль за забезпеченням регулювання діяльності оцінювачів, які можуть провадити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.
Щодо забезпечення регулювання діяльності уповноважених рейтингових агентств:
1) Контролює видачу свідоцтв (дублікатів свідоцтв) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.
Контролює опрацювання документів наданих на отримання свідоцтва (дубліката свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств здійснюється працівниками відділу.
Після отримання відповідних документів контролює здійснення їх перевірки на предмет наявності підстав для повернення документів заявнику без розгляду.
У разі відсутності підстав для повернення документів заявнику без розгляду контролює здійснення їх опрацювання на предмет відповідності вимогам законодавства України.
За результатом розгляду та опрацювання документів, наданих на отримання свідоцтва (дубліката свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств відділ забезпечує здійснення підготовки проекту рішення Комісії щодо видачі свідоцтва (дубліката свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.
До закінчення термінів, передбачених для розгляду документів, наданих на отримання уповноважених рейтингових агентств, контролює можливе повернення наданих документів у разі надходження відповідного звернення заявника.
2) здійснює контроль за веденням Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.
За наслідками прийнятих рішень щодо видачі свідоцтва (дубліката свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств контролює здійснення відображення відповідної інформації у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств.
Відповідає за своєчасне внесення даних до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та їх підтримку в актуальному стані.
3) здійснює контроль за моніторингом регулярної та нерегулярної інформації уповноважених рейтингових агентств. Контролює проведення моніторингу інформації працівниками відділу після надходження відповідної інформації на сервер Комісії (Систему моніторингу фондового ринку).
У разі надходження інформації контролює здійснення її опрацювання на предмет відповідності вимогам законодавства України.
У разі не надходження інформації та надходження з порушенням контролює формування матеріалів з ознаками правопорушення законодавства або нормативно-правових актів Комісії та передачу для здійснення заходів правозастосування до департаменту правозастосування.
Щодо забезпечення погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку (в межах компетенції відділу):
1) Здійснює контроль а погодженням розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, в межах компетенції відділу.
Контролює опрацювання документів, наданих рекламодавцем для отримання погодження розповсюдження реклами, працівниками відділу.
Після отримання відповідних документів контролює здійснення їх перевірки на предмет відповідності їх вимогам законодавства про рекламу.
Контролює, у разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства про рекламу, підготовку працівниками відділу проекту рішення Комісії про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку.
У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства контролює підготовку проекту рішення Комісії про погодження розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку.
Після прийняття Комісією відповідного рішення, контролює здійснення заходів щодо оприлюднення його на офіційному веб-сайті Комісії та надсилання рекламодавцю.
2) Контролює зупинення розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку (в межах компетенції відділу). Контролює у разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу департамент готує проект рішення Комісії про зупинення розповсюдження відповідної реклами цінних паперів та фондового ринку.
3) Контролює після прийняття Комісією рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами цінних паперів та фондового ринку департамент здійснює заходи щодо оприлюднення його на офіційному веб-сайті Комісії та надсилання рекламодавцю та розповсюджувачам (засобам масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами).
У разі звернення рекламодавця та подання документів, які підтверджують усунення порушення вимог законодавства про рекламу, що було підставою для прийняття рішення про зупинення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку, департамент готує проект рішення Комісії про поновлення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку та вносить його на розгляд Комісії.
Після прийняття Комісією рішення про поновлення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку департамент заходи щодо оприлюднення його на офіційному веб-сайті Комісії та надсилання рекламодавцю.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Кількість позицій:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 10:00
Закінчення конкурсу:
28.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
• Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
• Закон України «Про звернення громадян»;
• Цивільний кодекс України;
• Бюджетний кодекс України;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 24 грудня 2013 року за № 2180/24712;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2015 року № 393 «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 13 жовтня 2017 року за № 1260/31128;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1767 «Про затвердження Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 02 січня 2013 року за № 25/22557.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання процесу включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та видачі свідоцтва (дубліката свідоцтва);
• знання, необхідні для підготовки відповідей на письмові звернення, повідомлення, скарги фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), учасників фондового ринку, державних та судових органів, Народних депутатів України, правоохоронних органів щодо діяльності емітентів цінних паперів.
• знання норм службової та професійної етики.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп`ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• інноваційність;
• креативність;
• ініціативність;
• порядність;
• надійність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність;
• рішучість.

Інші Вимоги:

Необхідні ділові якості:
• навички управління;
• навички контролю;
• лідерські якості;
• вміння розподіляти роботу;
• вміння активно слухати;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• стійкість;
• адаптивність;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• здатність ризикувати;
• вимогливість;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
https://www.nssmc.gov.ua/documents/nakaz-pro-ogoloshennya-konkursu-na-zaynyattya-vakantnih-posad-vd-05-09-2018-v-382-k/
CONTACTS
+38 (044) 254 24 30 (RECEPTION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission