Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Управління адміністративної діяльності
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює організацію роботи засідань Комітетів, контроль за роботою Комітетів.
Забезпечує своєчасну підготовку та оформлення документів до розгляду на засіданні Комітетів, протоколів Комітетів за результатами засідань Комітетів.
Контролює дотримання термінів виконання наказів, рішень, розпоряджень, доручень, контроль за виконанням яких покладено на члена Комісії.
Контролює дотримання термінів виконання документів з питань, які входять до компетенції члена Комісії.
Здійснює контроль за якістю та повнотою відповіді на документи з питань, які входять до компетенції члена Комісії, в тому числі, на публічну інформацію.
Забезпечує своєчасне інформаційне наповнення розділів веб-сайту Комісії, з питань, що відносяться до компетенції управління.
Забезпечує контроль за підготовкою матеріалів, що стосуються розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперах.
Здійснює попередній розгляд вхідної та вихідної кореспонденції щодо своєчасності та обґрунтованості відповідей на листи міністерств, відомств, установ, організацій та учасників ринку цінних паперів, а також підготовку проектів резолюцій та направлення до виконавців.
Готує проекти відповідей на запити, у тому числі, щодо надання публічної інформації.
Вивчає та аналізує матеріали щодо проблем державного регулювання ринку цінних паперів та формування й реалізації єдиної державної політики щодо емітентів та емісій цінних паперів в Україні.
Приймає участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, нарад, засідань комітетів з питань, які відносяться до компетенції члена Комісії.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.05.2019
Початок конкурсу:
07.06.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
10.06.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Указ президента України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
• Регламент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків • знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;
• знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки документів розпорядчого, ділового характеру, аналітичних довідок.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;
• знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки документів розпорядчого, ділового характеру, аналітичних довідок.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• контроль емоцій;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• вміння розподіляти роботу;
• вміння активно слухати;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• стійкість;
• оперативність;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами