Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент інформаційних технологій
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

посадовий оклад – 8000 грн.;

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Забезпечує виконання і діє згідно із вимогами передбаченими політикою інформаційної безпеки НКЦПФР, зобов’язується не розголошувати інформацію, що стала відома в процесі виконання службових обов’язків, а також інші відомості та інформацію, що згідно з законодавством віднесена до інформації з обмеженим доступом. Забороняється використання інформації, що стала відома в процесі виконання службових обов’язків, у власних інтересах або інтересах інших осіб, а також допущення фактів несанкціонованого ознайомлення з такою інформацією.

Бере участь у розробці та внесенні в установленому порядку на розгляд НКЦПФР проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання використання інформаційних технологій на ринку цінних паперів.

Бере участь разом з іншими структурними підрозділами НКЦПФР у підготовці змін та доповнень до чинного законодавства, проектів рішень та роз’яснень діючого законодавства в межах своєї компетенції відділу.

Приймає участь у встановленні вимог до формату подачі даних в електронному вигляді на фондовому ринку та бере участь у межах компетенції відділу у розгляді питань встановлення складу, обсягів, строків та порядку складання і подання учасниками ринку цінних паперів адміністративних даних, інформації, звітів відповідно до законодавства.

Приймає участь у забезпеченні створення та функціонування Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Бере участь у веденні обліку та встановлення вимог до програмного забезпечення автоматизованих інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та здійсненні контролю за дотриманням зазначених вимог.

Приймає участь у запровадженні системи електронного документообігу, бере участь у запровадженні систем подання адміністративних даних та іншої інформації до НКЦПФР, систем електронного інформаційного взаємообміну з використанням сучасних інформаційних технологій.

Приймає участь у заходах щодо запровадження Єдиного інформаційного центру збору інформації від учасників фондового ринку та баз даних НКЦПФР.

Готує у межах компетенції пропозиції щодо необхідності розробки або доопрацювання існуючих спеціалізованих програмних продуктів, у тому числі щодо можливості використання комерційного програмного забезпечення та його безкоштовних аналогів для реалізації потреб НКЦПФР у програмному забезпеченні.

Бере участь у заходах на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Бере участь у межах компетенції у розробці та організації виконання заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства України про цінні папери.

Надає консультативну допомогу структурним підрозділам Комісії, відокремленим структурним підрозділам НКЦПФР з питань, що входять до його компетенції.

Бере участь у розробці програм та проведенні професійної підготовки та навчання учасників ринку цінних паперів з питань використання інформаційних технологій на ринку цінних паперів.

Забезпечує надання відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
18.07.2019
Початок конкурсу:
13.08.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
13.08.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 02 серпня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Додаткові (необов’язкові) документи:
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,

Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33,inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
· Конституція України;
· Закон України “Про державну службу”;
· Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»;
Закон України «Про інформацію»;
Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
Закон України «Про електронні довірчі послуги»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Постанова КМУ від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади»;
Постанова КМУ від 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп`ютерних програм в органах виконавчої влади».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
· знання з розробки, впровадження інформаційних технологій;
· знання з експлуатації засобів інформаційної інфраструктури;
· знання з питань проектування та реалізації організаційних, технічних та інших заходів із забезпечення роботи з інформацією, базами даних;
· знання із застосування технологій автоматизованої обробки інформації, видів її технічних носіїв, стандартів та систем шрифті та кодів;
· знання щодо документування процесів розробки засобів інформаційних технологій та застосування технічної документації.

Знання IT:

впевнений користувач ПК (зокрема MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)

Особистісні якості:

· відповідальність;
· дисциплінованість;
· тактовність;
· надійність;
· чесність;
· порядність;
· комунікабельність;
· повага до інших.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
· оперативність;
· вміння визначати пріоритети;
· аналітичні здібності;
· уміння дотримуватись субординації;
· уміння працювати в команді;
· уміння планувати та реалізувати плани своєї роботи, аналізувати та узагальнювати інформацію, визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами