Опис вакансії

Посада:
Начальник відділу
Департамент:
Управління бухгалтерського обліку, методології та звітності
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 10010 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює керівництво діяльністю відділу бухгалтерської звітності та несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань.
Приймає участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів та участь у межах компетенції у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики.
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності у Комісії та складання звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, за необхідності – впровадження форм управлінського обліку.
Приймає участь в межах компетенції відділу в організації методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки облікової інформації.
Забезпечує дотримання стандартів бухгалтерського обліку, методичних рекомендацій та інших нормативно-правових документів з питань бухгалтерської звітності.
Забезпечує регулювання питань методології бухгалтерської звітності Комісії.
Забезпечує відображення у документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління.
Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних.
Своєчасне подання на реєстрацію бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.
Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань складання бухгалтерської звітності в Комісії.
Розроблення пропозицій та надання методичних рекомендацій з покращання бухгалтерської роботи. Подання їх на розгляд начальнику управління – головному бухгалтеру та подальшого врахування в роботі структурних підрозділів Комісії.
Організація управління коштами загального фонду державного бюджету відповідно до затвердженого кошторису видатків за бюджетними програмами у Комісії.
Прийняття участі у складенні розрахунків до проекту державного бюджету згідно з граничним обсягом видатків, доведеним Міністерством фінансів України.
Участь в роботі з підготовки бюджетного запиту та бюджетних пропозицій за бюджетними програмами.
Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.
Прийняття участі у проведенні інвентаризації активів та зобов′язань.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.05.2019
Початок конкурсу:
06.06.2019 09:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

• Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Бюджетний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
• Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
• Закон України «Про Державний бюджет України»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про публічні закупівлі»;
• Положення про НКЦПФР, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011;
• Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування у сфері бухгалтерського обліку та звітності;
• знання процесу підготовки бюджетного запиту та бюджетних пропозицій за бюджетними програмами.

Спеціальний досвід роботи:

• Досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (офісний пакет Microsoft Office (Word, Excel));
• навички роботи з програмою “M.E.Doc”, автоматизованою системою “Є-Звітність”.
• навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, а також на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів: E-data.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• інноваційність;
• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• емоційна стабільність;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність;
• рішучість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• навички управління;
• навички контролю;
• лідерські якості;
• вміння розподіляти роботу;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• стійкість;
• адаптивність;
• вміння вести перемовини;
• організаторські здібності;
• стресостійкість;
• вимогливість;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами