Опис вакансії

Посада:
Начальник відділу
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 10800 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює організаційне та методичне керівництво роботи відділу, прийом, розгляд, обробку, реєстрацію та облік вихідних документів, що надходять до відділу, опрацювання документів з обмеженим доступом, а також документів, які надійшли до НКЦПФР стосовно запитів на інформацію та державних закладів, а також готує у разі потреби проекти відповідей на запити про надання публічної інформації. Здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції щодо надання адміністративних послуг. Здійснює сортування, упаковку, оформлення документів для поштових відправлень.
Контролює і вимагає виконання встановлених правил роботи з вихідними документами в НКЦПФР виключно щодо надання адміністративних послуг.
Доповідає керівництву НКЦПФР про стан роботи з вихідними документами щодо надання адміністративних послуг.
Здійснює розробку нормативних документів по документаційному забезпеченню НКЦПФР щодо надання адміністративних послуг.
Вживає заходів і здійснює контроль за скороченням зайвої документаційної інформації в НКЦПФР.
Бере участь у засіданнях, нарадах з питань роботи з документами по наданню адміністративних послуг, які проводить керівництво НКЦПФР.
Вживає заходів щодо скорочення строків проходження і виконання вихідних документів, узагальнює і аналізує дані про хід і результати цієї роботи.
Підписує та візує документи в межах своїх повноважень.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.08.2018
Початок конкурсу:
11.09.2018 09:15
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 04 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань: “Управління та адміністрування”;”Соціальні та поведінкові науки”.

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
• Закон України «Про адміністративні послуги»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання основ державної політики в галузі державного регулювання ринку цінних паперів;
• знання у сфері надання адміністративних послуг;
• знання сучасної методології обґрунтування управлінських рішень;
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства.

Спеціальний досвід роботи:

• досвід роботи у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• рівень досвідченого користувача;
• досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
• навички в роботі з автоматизованими інформаційними системами, у тому числі електронного документообігу.

Особистісні якості:

• відповідальність;
• ініціативність;
• рішучість;
• дисциплінованість;
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• комунікабельність;
• тактовність;
• неупередженість;
• емоційна стабільність;
• повага до інших;
• гнучкість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• навички управління;
• навички контролю;
• організаторські здібності;
• лідерські якості;
• аналітичні здібності;
• стратегічне мислення;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння розподіляти роботу;
• вміння вести перемовини;
• оперативність;
• стресостійкість;
• навички розв’язання проблем;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• вимогливість;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами