Опис вакансії

Посада:
Начальник відділу
Департамент:
Департамент реєстрації емісій цінних паперів
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8900 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Організовує планування, координацію роботи і контроль за діяльністю відділу, його взаємодію з іншими структурними підрозділами Комісії. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьбі з корупцією. В межах функцій відділу визначає сферу діяльності і ступінь відповідальності працівників.
Організовує та забезпечує здійснення зупинення, відновлення обігу та скасування реєстрації випусків цінних паперів (крім інститутів спільного інвестування) (акцій у разі припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації або перетворення, облігацій підприємств у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, облігацій міжнародних фінансових організацій у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, звичайних іпотечних облігацій у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, іпотечних сертифікатів у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації.
Здійснює опрацювання документів наданих на скасування реєстрації випуску акцій у разі припинення акціонерного товариства (крім інститутів спільного інвестування) шляхом ліквідації або перетворення, облігацій підприємств у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, облігацій міжнародних фінансових організацій у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, звичайних іпотечних облігацій у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, іпотечних сертифікатів у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації здійснюється працівниками відділу.
Після отримання відповідних документів здійснюється їх перевірка на предмет наявності підстав для повернення документів заявнику без розгляду.
У разі відсутності підстав для повернення документів заявнику без розгляду здійснюється їх опрацювання на предмет відповідності вимогам законодавства України.
У разі необхідності, зокрема, з метою отримання більш повної інформації про емітента та його діяльність відділ може залучати до опрацювання документів інші структурні підрозділи Комісії.
За результатами розгляду та опрацювання документів, наданих на скасування реєстрації випуску акцій у разі припинення акціонерного товариства (крім інститутів спільного інвестування) шляхом ліквідації або перетворення, облігацій підприємств у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, облігацій міжнародних фінансових організацій у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, облігацій внутрішніх місцевих позик у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, звичайних іпотечних облігацій у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації, іпотечних сертифікатів у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації департамент самостійно здійснює скасування реєстрації випуску цих цінних паперів або відмовляє у скасуванні.
У разі, підтвердження інформації про припинення акціонерного товариства (крім інститутів спільного інвестування), емітента облігацій підприємств та міжнародних фінансових організацій, відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про припинення акціонерного товариства (крім інститутів спільного інвестування), емітента облігацій підприємств та міжнародних фінансових організацій рішення про скасування реєстрації випусків приймає департамент самостійно.
У разі прийняття департаментом рішення про скасування реєстрації випуску акцій акціонерного товариства (крім інститутів спільного інвестування); облігацій підприємств та міжнародних фінансових організацій, відділ забезпечує оформлення та видачу заявнику розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій; облігацій підприємств та міжнародних фінансових організацій, і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цих цінних паперів.
У разі прийняття департаментом рішення про відмову у скасуванні реєстрації випуску акцій акціонерного товариства (крім інститутів спільного інвестування); облігацій підприємств та міжнародних фінансових організацій, відділ забезпечує оформлення та видачу заявнику розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій; облігацій підприємств та міжнародних фінансових організацій відділ забезпечує оформлення та видачу заявнику розпорядження про відмову у скасуванні реєстрації випуску цих цінних паперів і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску.
До закінчення термінів, передбачених для розгляду документів, наданих на скасування реєстрації випуску акцій акціонерного товариства (крім інститутів спільного інвестування); облігацій підприємств та міжнародних фінансових організацій, звичайних іпотечних облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю можливе повернення наданих документів у разі надходження відповідного звернення заявника.
Здійснює опрацювання документів наданих акціонерними товариствами на відновлення обігу акцій, облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій, звичайних іпотечних облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, іпотечних сертифікатів у зв’язку з відміною рішення про їх ліквідацію здійснюється працівниками відділу.
Після отримання відповідних документів здійснюється їх перевірка на предмет наявності підстав для повернення документів заявнику без розгляду.
У разі відсутності підстав для повернення документів заявнику без розгляду здійснюється їх опрацювання на предмет відповідності вимогам законодавства України.
У разі необхідності, зокрема, з метою отримання більш повної інформації про емітента та його діяльність відділ може залучати до опрацювання документів інші структурні підрозділи Комісії.
За результатами розгляду та опрацювання документів, наданих на відновлення обігу цінних паперів цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій; звичайних іпотечних облігацій; сертифікатів фонду операцій з нерухомістю; іпотечних сертифікатів) департамент здійснює відновлення їх обігу або відмовляє у відновленні їх обігу самостійно.
У разі прийняття департаментом рішення про відновлення обігу цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з відміною рішення про їх ліквідацію та відновлення обігу акцій акціонерних товариств у зв’язку з відміною рішення про їх припиненням, відділ забезпечує оформлення та видачу заявнику розпорядження про відновлення обігу цих цінних паперів.
У разі прийняття департаментом рішення про відмову у відновленні обігу цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з відміною рішення про їх ліквідацію та відновлення обігу акцій акціонерних товариств у зв’язку з відміною рішення про їх припиненням, відділ забезпечує оформлення та видачу заявнику розпорядження про відмову у відновлення обігу цих цінних паперів.
За результатами розгляду та опрацювання документів, наданих на відновлення цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з відміною рішення про їх ліквідацію та відновлення обігу акцій акціонерних товариств у зв’язку з відміною рішення про їх припиненням, департамент здійснює відновлення їх обігу або відмовляє у відновленні їх обігу самостійно.
До закінчення термінів, передбачених для розгляду документів, наданих на відновлення обігу цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з відміною рішення про їх ліквідацію та відновлення обігу акцій акціонерних товариств у зв’язку з відміною рішення про їх припиненням можливе повернення наданих документів у разі надходження відповідного звернення заявника.
Здійснення опрацювання документів, наданих на зупинення обігу цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією або перетворенням, здійснюється працівниками департаменту.
Після отримання відповідних документів здійснюється їх перевірка на предмет наявності підстав для повернення документів заявнику без розгляду.
За результатами розгляду та опрацювання документів, наданих на зупинення обігу цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією або перетворенням, департамент здійснює зупинення обігу цих цінних паперів або відмовляє у зупиненні їх обігу самостійно.
У разі прийняття департаментом рішення про зупинення обігу цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією або перетворенням відділ забезпечує оформлення та видачу заявнику розпорядження про зупинення обігу цих цінних паперів.
У разі прийняття департаментом рішення про відмову у зупинення цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією або перетворенням відділ забезпечує оформлення та видачу заявнику розпорядження про відмову у зупиненні обігу цих цінних паперів.
До закінчення термінів, передбачених для розгляду документів, наданих на зупинення цінних паперів юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією або перетворенням можливе повернення наданих документів у разі надходження відповідного звернення заявника.
Виявляє, в межах компетенції відділу, ознаки порушень вимог законодавства та нормативно-правових актів Комісії та передає документи, що їх підтверджують, до департаменту правозастосування.
Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, юридичних осіб та громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень з питань, що належать до компетенції відділу.
У взаємодії з іншими структурними підрозділами Комісії та з іншими державними органами в межах компетенції організовує та забезпечує участь відділу в:
в частині співпраці з іншими структурними підрозділами НКЦПФР:
– забезпеченні адаптації актів законодавства України до законодавства ЄС;
– розробці перспективних та поточних планів роботи НКЦПФР та контролює їх виконання, в межах своєї компетенції;
– підготовці пропозицій до нормативно-правових актів НКЦПФР, щодо функціонування ринку цінних паперів, в межах компетенції;
– виявленні, в межах компетенції департаменту, ознак порушень вимог законодавства або нормативно – правових актів НКЦПФР та передачі документів, що їх підтверджують, департаменту правозастосування для здійснення ним заходів правозастосування;
– підготовки та розміщення інформації на офіційному веб-сайті НКЦПФР в межах компетенції відділу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.08.2018
Початок конкурсу:
11.09.2018 11:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 04 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
• Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
• Цивільний кодекс України;
• Бюджетний кодекс України;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011;
• Порядок скасування реєстрації випусків акцій, затверджений рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за № 822/23354;
• Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 № 2998 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948;
• Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затверджене рішенням НКЦПФР від 28 серпня 2014 року № 1118, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920;
• Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затверджене рішенням НКЦПФР від 29 квітня 2014 року № 578, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за № 570/25347;
• Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2016 року № 1174, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 р. за N 1711/29841 (зі змінами).

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання процесу зупинення, відновлення обігу та скасування реєстрації випусків цінних паперів фінансових установ у разі припинення юридичної особи шляхом ліквідації;
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства;
• знання, необхідні для підготовки документів розпорядчого та ділового характеру, аналітичних довідок.

Спеціальний досвід роботи:

• досвід роботи у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Знання IT:

• Впевнений користувач ПК;
• Вміння викорисотвувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• ініціативність;
• надійність;
• порядність;
• відповідальність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших;
• неупередженість;
• тактовність;
• гнучкість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• навички управління;
• навички контролю;
• вміння розподіляти роботу;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння дотримуватись субординації;
• адаптивність;
• вміння вести перемовини;
• стратегічне мислення;
• навички розв’язання проблем;
• уміння працювати в команді;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• організаторські здібності.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами