Опис вакансії

Посада:
Провідний спеціаліст
Департамент:
Департамент інформаційних технологій
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 6310 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Приймає участь у розробці пропозицій при формуванні та у забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку та функціонування ринку цінних паперів.
Приймає участь у розробці пропозицій при формуванні політики безпеки, яка реалізується в комплексній системі захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи НКЦПФР (далі – АС).
Приймає участь в організації та координації заходів, пов’язаних із захистом інформації в АС та підтримки належного рівня захищеності інформації, ресурсів та технологій.
Приймає участь в проведенні досліджень технології обробки інформації в АС для виявлення ймовірних каналів витоку та інших загроз безпеці інформації, формуванні моделі загроз, розробленні політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію.
Приймає участь у організації заходів із створення і використання КСЗІ на всіх етапах життєвого циклу АС.
Забезпечує надання відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів.
Надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКЦПФР з питань, що входять до його компетенції.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.05.2019
Початок конкурсу:
07.06.2019 10:30
Дата закінчення конкурсу:
07.06.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30
07 червня 2019 року о 10 год. 30 хв.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань «Інформаційні технології».

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»;
• Закон України “Про інформацію”;
• Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
• Закон України «Про електронні довірчі послуги»;
• Закон України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах»;
• Закон України «Про захист персональних даних».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
• знання етапності побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
• знання сучасних методів і засобів захисту інформації;
• знання основних категорій технічних (апаратних) засобів захисту інформації;
• знання основних принципів розмежування мережі.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)
• впевнений користувач ПК (MS Office (Word, Excel тощо);
• навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості
• відповідальність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• надійність;
• чесність;
• порядність;
• комунікабельність;
• повага до інших.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості
• розуміння завдань та якісне їх виконання;
• вміння визначати пріоритети;
• оперативність;
• уміння дотримуватись субординації;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами