Опис вакансії

Посада:
Заступник начальника відділу
Департамент:
Управління "Єдине вікно"
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8990 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює приймання, попередній розгляд, обробку, реєстрацію та облік вхідних документів виключно щодо надання адміністративних послуг, що надходить до НКЦПФР від учасників фондового ринку та інших організацій і установ, фізичних осіб щодо корпоративної, ліцензійної, інвестиційної діяльності, сертифікації та звітності, що надходять до НКЦПФР поштою, електронною поштою, нарочно та кур’єрською доставкою.
Здійснює організаційне та методичне керівництво роботи відділу, приймання, обробку, реєстрацію та облік вихідних документів, що надходять до відділу.
Надає у разі потреби відповіді на запити щодо надання адміністративних послуг.
Здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції щодо надання адміністративних послуг.
Вживає заходів щодо своєчасного проходження та виконання вхідних документів.
Підписує та візує документи в межах своїх повноважень у разі відсутності начальника відділу.
Сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу, контролює стан трудової та виробничої дисципліни у відділі.
Надає у разі потреби відповіді на запити щодо надання адміністративних послуг.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.05.2019
Початок конкурсу:
06.06.2019 09:00
Дата закінчення конкурсу:
06.06.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.

Досвід роботи:

• Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
• Закон України «Про адміністративні послуги»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання основ державної політики в галузі державного регулювання ринку цінних паперів;
• знання у сфері надання адміністративних послуг;
• знання сучасної методології обґрунтування управлінських рішень;
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• рівень досвідченого користувача (досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
• навички роботи з системою електронного документообігу “Аскод”.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• ініціативність;
• рішучість;
• дисциплінованість;
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• комунікабельність;
• тактовність;
• неупередженість;
• емоційна стабільність;
• повага до інших;
• гнучкість.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• навички управління;
• навички контролю;
• організаторські здібності;
• лідерські якості;
• аналітичні здібності;
• стратегічне мислення;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння розподіляти роботу;
• вміння вести перемовини;
• оперативність;
• стресостійкість;
• навички розв’язання проблем;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• вимогливість;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами