Результати засідань комісії за 14 Травня 2020

Назва Статус Номер рішення
Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників товариств, які є емітентами цінних паперів» Прийнято 256
Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2020 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2020 рік Прийнято 255
Щодо затвердження додатку №4 до проспекту облігацій серії J Акціонерного товариства «Таскомбанк» Прийнято 254
Щодо затвердження додатку №3 до проспекту облігацій серії І Акціонерного товариства «Таскомбанк» Прийнято 253
Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Заслужений юрист України» Прийнято 252
Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання України «Заслужений юрист України» Прийнято 251
Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами (ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 35511167), ТОВ «КУА «СВІТЛОЗАР» (ідентифікаційний код юридичної особи 38005398)) Прийнято 250
Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» Прийнято 249
Щодо реєстрації змін до Правил Центрального депозитарію цінних паперів Прийнято 248
Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування АТ АКБ «АРКАДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 19361386) Прийнято 247
Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме, депозитарної діяльності депозитарної установи ПрАТ ІК «ІТТ-інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 23517763) Прийнято 246
Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності» Прийнято 245
Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2020 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2020 рік Прийнято 244
Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» Прийнято 243
Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення» Прийнято 242
Про схвалення доопрацьованого проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» Прийнято 241
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами