23.11.2021

Для полегшення роботи учасників ринків капіталу НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) роз’яснює зміни до протоколу зборів засновників КІФ (корпоративного інвестиційного фонду) відповідно до чинного законодавства.

Ключові моменти, на які Комісія звертає увагу:
– законодавство не встановлює заборони внесення зборами засновників/єдиними засновником змін до прийнятого рішення, зокрема, в частині зміни найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок, а також дати проведення установчих зборів КІФ, за умови дотримання вимог частини першої статті 10 Закону;
– такі зміни до протоколу зборів засновників КІФ затверджуються протоколом зборів засновників КІФ та засвідчуються підписами засновників фонду. Протокол подається в пакеті документів на реєстрацію регламенту та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру ІСІ;
– такі зміни до рішення одноосібного засновника КІФ затверджуються рішенням одноосібного учасника фонду, оформлюються ним письмово у формі рішення та засвідчуються нотаріально. Рішення подається в пакеті документів на реєстрацію регламенту та внесення відомостей до Реєстру.

Комісія підготувала роз’яснення задля трактування норм частини четвертої статті 9 Закону та розділу ІІ Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (рішення Комісії від 20.06.2013 року №1104), якими встановлено етапи створення КІФ, а також перелік відповідних документів, що подаються в рамках кожного з етапів.

З повним текстом роз’яснення можна ознайомитись на офіційному вебсайті регулятора за посиланням.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами