Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Комісії щодо використання печаток

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Регуляторна діяльність
Дата публікації:
27.09.2017

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

    ___________2017                   м. Київ                                     №______

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Комісії щодо використання печаток

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від                             23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями»

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року  № 816, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 862/23394 (зі змінами), такі зміни:1) у абзаці другому пункту 19 розділу IV слова «та засвідчену печаткою» виключити; 2) у додатку  літери «М.П.» та  слова «(за наявності)» виключити.    2. У абзаці другому пункту 3 розділу V Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2015 року  № 2030, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2015 року  за № 1614/28059, слова «засвідчується печаткою (за наявності) та» виключити. 3.  Унести до Типового договору андерайтингу, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 року № 1240, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України                  21 листопада 2012 року за № 1949/22261 (зі змінами) такі зміни:

1) у пунктах 4.3 та 4.5 розділу IV слова «та печаткою»,  «(за наявності)» виключити;

 

2) у розділі XIV літери «М.П.» виключити.  4. Унести до Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року  № 63, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2013 року за № 247/22779 (зі змінами), такі зміни:  1)  в абзаці третьому пункту 2.1 розділу II слова «та печаткою (за наявності) рекламодавця» виключити;  2) у додатку слова літери «М.П.» та  слова «(за наявності)» виключити.    5. Унести до  Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311 (зі змінами), такі зміни: 1) абзац другий пункту 1 розділу III викласти в такій редакції: «Заява та документи, що подаються до Комісії згідно з цим Порядком, мають бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної мовної політики», підписані уповноваженою особою ліцензіата,  без виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою ліцензіата.»; 2) у підпункті 3.3 пункту 3 розділу III слова «та печаткою ліцензіата (за наявності)» виключити; 3) у додатках 1 та 2 літери «М.П.» та слова «(за наявності)» виключити.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  1. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. 9. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

  1. 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєва.

 

 

Голова Комісії                                                                 Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії

від  _______2017 року № ___

Пов'язані документи

Аналіз регуляторного впливу:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/АРВ1.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/Повідомлення.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (ВІДДІЛ ДОКУМЕНТООБІГУ)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку