The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996

General information about the document

Type of document:
Draft decision
Topic of the document:
Regulatory activity
Date of publication:
30.07.2019
The beginning of the discussion:
02.08.2019
The end date of the discussion:
31.08.2019

The contents of the document

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.2019                                                                                 м. Київ                                                                                         № ___

Про визнання таким, що втратило
чинність, рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19
липня 2012 року № 996

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996 «Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940 (зі змінами).

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

Голова Комісії                                                                                                                                              Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.20__ № ___

Related Documents

Notice of Publication:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Повід._про_оприлюд.-996.doc
CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission