The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073

General information about the document

Type of document:
Draft decision
Topic of the document:
Regulatory activity
Date of publication:
25.07.2019
The beginning of the discussion:
31.07.2019
The end date of the discussion:
13.08.2019

The contents of the document

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

__.__.2019 м.                                                                   Київ                                                          № _____Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 31 липня 2012 року № 1073

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1431/21743 (зі змінами).

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

Голова  Комісії                                                                                                                               Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.2019 № ___

Related Documents

Notice of Publication:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/4-Повідомлення-про-оприлюднення-рішення-Комісії.doc
CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission