Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до деяких нормативних актів НКЦПФР щодо взаємодії з номінальним утримувачем

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Регуляторна діяльність
Дата публікації:
13.12.2018
Дата початку обговорення:
13.12.2018
Дата кінця обговорення:
22.12.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

___________________                             м. Київ                                       № _______

 

Про внесення змін до деяких нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем

Відповідно до статті 2, пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з урахуванням Законів України «Про санкції» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», з метою уточнення дій депозитарних установ та номінальних утримувачів щодо забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію відповідними Указами Президента України,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1325/27770 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 2 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:

«7) у разі наявності в депозитарній установі рахунку номінального утримувача (номінальних утримувачів) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності Указом повідомляти номінального утримувача (номінальних утримувачів) про це у порядку, спосіб та формі, передбаченими відповідним договором про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача. Таке повідомлення має містити інформацію про дату набрання чинності Указом, посилання на адресу веб-сторінки на веб-сайті Президента України, на якій розміщено Указ і санкційний список, та перелік дій, які необхідно вчинити номінальному утримувачу з метою виконання вимог Указу, що передбачені пунктами 1 та 2 цього рішення, стосовно рахунків клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача у разі наявності серед них осіб, зазначених в санкційному списку, про та необхідність надання депозитарній установі інформації про вчинені номінальним утримувачем дії та відомостей, передбачених підпунктом 1 цього пункту, або про відсутність серед клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача осіб, зазначених в санкційному списку;

у п’ятиденний строк після отримання від певного номінального утримувача відомостей, передбачених підпунктом 1 цього пункту, щодо осіб, зазначених у санкційному списку, які є серед клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача, надавати зазначену інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У випадку не отримання від номінального утримувача жодної інформації, що зазначена у попередньому абзаці цього підпункту, повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про це.»;

2) доповнити рішення новим пунктом 8 такого змісту:

«8. У разі наявності на дату, станом на яку номінальним утримувачем була складена та надана депозитарній установі інформація про власників цінних паперів, що надається номінальним утримувачем у встановлених законодавствам випадках, чинних Указів, якщо в зазначеній інформації серед власників цінних паперів є особи, включені до відповідного санкційного списку, депозитарна установа має здійснювати перевірку внесення номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача змін до системи депозитарного обліку, передбачених цим рішенням. У разі виявлення невиконання номінальним утримувачем, клієнтом номінального утримувача дій, передбачених цим рішенням, депозитарна установа має надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідну інформацію згідно з Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за  № 1126/23658.».

У зв’язку з цим пункти 8 – 12 вважати відповідно пунктами 9 – 13.

  1. У пункті 7 розділу ІІ Положення про клірингову діяльність, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 562/23094 (зі змінами):

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Якщо клієнтом учасника клірингу є номінальний утримувач, особа, що здійснює кліринг, має право здійснювати лише відокремлений облік такого клієнта учасника клірингу.».

У зв’язку з цим абзаци другий – дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – десятим;

після абзацу дев’ятого доповнити пункт новим абзацом десятим такого змісту:

«для номінального утримувача – номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження; інформацію (реквізити) про дозвіл (ліцензію, авторизацію) на ведення відповідного виду діяльності особи, виданий (видану) в країні її реєстрації.».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати відповідно абзацом одинадцятим.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії                                                                    Т. Хромаєв

Пов'язані документи

Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/ПОВІДОМЛЕННЯ-про-оприлюднен.docx
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку