Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Регуляторна діяльність
Дата публікації:
09.11.2018
Дата початку обговорення:
09.11.2018
Дата кінця обговорення:
22.11.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

2018                          м. Київ                             №

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення нормативно-правового акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України від 16.11.2017 № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за №52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638) (зі змінами) такі зміни:1) в абзаці другому пункту 1 розділу ІІІ слова «та клієнта/контрагента» виключити;2) у пункті 7 розділу VI слова «електронний цифровий підпис» замінити словами «кваліфікований електронний підпис»;3) в абзаці п’ятому підпункту є) пункту 2 розділу ІX слова «публічного» та «публічно» виключити.

2. У підпункті 3 пункту 3 Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року № 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за № 1650/26427 слова «електронний цифровий підпис» замінити словами «кваліфікований електронний підпис».

3. У підпункті 1 пункту 3 глави 1 розділу ІV Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236 (із змінами), слова «електронним цифровим підписом керівника або уповноваженої ним особи та електронним цифровим підписом, який за правовим статусом прирівнюється до печатки Депозитарної установи,» замінити словами «кваліфікованим електронним підписом керівника або уповноваженої ним особи».

4. Внести до Типового договору андерайтингу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 року  № 1240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за № 1949/22261 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1.1 розділу І слова «(зазначаються дати згідно з проспектом емісії та рішенням про публічне розміщення)» замінити словами «(зазначаються дати згідно з рішенням про розміщення/рішенням про емісію цінних паперів/проспектом емісії цінних паперів/проспектом цінних паперів)».

2) у пункті 1.3 розділу І слова «(зазначається загальний обсяг емісії відповідно до проспекту емісії цінних паперів***)» замінити словами «(зазначається загальний обсяг емісії згідно з рішенням про розміщення/рішенням про емісію цінних паперів/проспектом емісії цінних паперів/проспектом цінних паперів ***)».

3) у пункті 2.1 розділу ІІ:

слово «публічне» виключити;

слова «(проспект емісії, рішення про розміщення тощо))» замінити словами «(рішення про розміщення/рішення про емісію цінних паперів/проспект емісії цінних паперів/проспект цінних паперів тощо)).

4) в абзаці третьому пункту 2.5 розділу ІІ слово «публічному» виключити.

5) в абзаці шостому пункту 6.2 розділу VІ слово «публічного» виключити.

6) абзац другий пункту 6.3 розділу VІ виключити.

5. У додатку 1 Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 вересня 2012 року  № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами):

у рядку сімнадцятому слово «висновком» замінити словами «звітом (звітом незалежного аудитора)»;

у рядку тридцять четвертому слова «висновку (звіту)» замінити словами «звітом (звіту незалежного аудитора)».

6. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії                                             Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від __________2018 № ____

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Пор-вняльна_таблиця_до_загального_р-шення_5.doc
Пояснювальна записка:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Пояснювальна_записка_змін_до_1449__1708__1240__1283.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/ПОВІДОМЛЕННЯ_ПРО_ОПРИЛЮДНЕННЯ_рішення.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку