Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Фондові біржі
Дата публікації:
21.12.2018
Дата початку обговорення:
22.12.2018
Дата кінця обговорення:
06.02.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.2018                                         м. Київ                                   № ­­­

 

Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж

 

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23, 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Унести до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі І:

доповнити пункт 2 новим абзацом тридцять першим такого змісту:

«послуги Інтернет-трейдингу – послуги, які надаються членом фондової біржі своїм клієнтам, щодо укладання біржових контрактів (договорів) за допомогою спеціальних програм, що працюють через мережу Інтернет;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять перший – сорок дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцять другим – п’ятдесятим;

доповнити пункт 7 новим абзацом такого змісту:

«у разі надання членом фондової біржі клієнтам послуги Інтернет-трейдингу забезпечити можливість укладання біржових контрактів (договорів) в інтересах клієнтів, яким надаються послуги Інтернет-трейдингу, тільки щодо цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі у частини включення до біржового реєстру або щодо яких дійсний проспект цінних паперів та емітентом таких цінних паперів розкривається інформація на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40 – 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».»;

2) доповнити розділ ІІІ після пункту 18 новим пунктом 19 такого змісту:

«19. Біржовий контракт (договір) щодо цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), за безадресною заявкою продавця може укладатися тільки з покупцем – членом фондової біржі, який діє від свого імені та за свій рахунок або від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта без використання таким клієнтом послуг Інтернет-трейдингу.».

У зв’язку з цим пункти 19 – 24 вважати відповідно пунктами 20 – 25;

3) у розділі ІV:

абзац третій пункті 2 викласти в такій редакції:

«Подальше перебування цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) у біржовому реєстрі можливе за умови дотримання вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону) та розкриття емітентом таких цінних паперів інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40 – 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».»;

доповнити пункт 6 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цінних паперів емітента у разі недотримання ним вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку, встановлених статтями 40 – 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

  1. Фондовим біржам:

протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення;

протягом одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржовому реєстрі, виконати заходи, визначені абзацом п’ятим підпункту 3 пункту 1 цього рішення.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії                                                                                  Т. Хромаєв

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/Поріняльна_таблиця_1.docx
Аналіз регуляторного впливу:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/АРВ.docx
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/Повідомлення-про-оприлюднення.docx
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку