Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Фондові біржі
Дата публікації:
08.10.2018

Змiст документу

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
 

__.__.2018                                         м. Київ                                   № ­­­

 

Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23, 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до розділу ІV Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із змінами), такі зміни:

1) абзац третій пункті 2 викласти в такій редакції:

«Подальше перебування цінних паперів у біржовому реєстрі можливе за умови дотримання вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», його оприлюднення в установленому законодавством порядку та розкриття емітентом таких цінних паперів інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40 – 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».»;

2) доповнити пункт 6 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цінних паперів емітента у разі недотримання ним вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку, встановлених статтями 40 – 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

2. Фондовим біржам:

протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення;

протягом одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржовому реєстрі, виконати заходи, визначені абзацом другим підпункту 2 пункту 1 цього рішення.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.  Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.    Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії                                                                Т. Хромаєв     

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Пор_в.таблиця-Зм_ни-1688-3.doc
Пояснювальна записка:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Пояснювальна-записка-1.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Пов_домлення-про-оприлюднення-1.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку