Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Регуляторна діяльність
Дата публікації:
07.03.2019
Дата початку обговорення:
07.03.2019
Дата кінця обговорення:
21.03.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

 

________2019                                      м. Київ                                № _________

 

Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 13, 14 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про інститути спільного інвестування», з метою приведення нормативно-правового акту у відповідність до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Унести до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 березня 2002 року № 104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2002 року за № 392/6680 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 4.3 розділу 4 слово «висновок» замінити словами «звіт (звіт незалежного аудитора)»;

2) у додатках до Положення:

у додатку 3:

рядок десятий викласти в такій редакції:

«Найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності суб’єкта аудиторської діяльності»;

рядок одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим рядки дванадцятий – чотирнадцятий вважати відповідно рядками одинадцятим – тринадцятим;

у додатку 4:

рядок дванадцятий викласти в такій редакції:

«Найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності суб’єкта аудиторської діяльності»;

рядок тринадцятий виключити.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                     Т. Хромаєв

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/Порівняльна-доопр-зміни-104.docx
Пояснювальна записка:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/Пояснювальна-до-104-доопр.docx
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/ПОВІДОМЛЕННЯ-зміни-104.docx
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку