Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування   

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Діяльність із спільного інвестування
Дата публікації:
01.10.2018
Дата початку обговорення:
01.10.2018
Дата кінця обговорення:
12.10.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

  Р І Ш Е Н Н Я

             ________.2018                          м. Київ                                        № __

 

Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 50, 55 та 58 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за № 1475/24007 (із змінами) (далі – Положення), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 10 розділу ІІ Положення слова «з використанням електронного цифрового підпису» замінити словами «у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису»;

2) абзац четвертий пункту 4 розділу V Положення викласти в такій редакції:

«фінансова звітність складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена на дату Звіту, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;»;

3) у пункті 8 розділу VІІ Положення слова «із використанням електронного цифрового підпису» замінити словами «у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису».

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з дня набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                 Т. Хромаєв

 

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Пор_вн-зм_ни-1338-сайт.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/пов_домлення-до-зм_н-1338.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку