Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Звітність
Дата публікації:
07.11.2018
Дата початку обговорення:
07.11.2018
Дата кінця обговорення:
20.11.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__________2018                                    м. Київ                          №

 

 Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 28 розділу V Закону України «Про депозитарну систему України», пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15.05.2018 № 2418 – VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залучення іноземних інвестицій»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Унести до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658, такі зміни:

1) у пункті 3 розділу І:

абзац третій викласти в такій редакції:

«власник пакета акцій – особа (крім нотаріуса, на депозит якого внесені цінні папери, та номінального утримувача), на рахунку у цінних паперах якої у депозитарній установі, у номінального утримувача/клієнта номінального утримувача обліковуються права на голосуючі акції певного емітента у кількості, що становить 5 відсотків і більше статутного капіталу такого емітента;»;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

«іноземна фінансова установа – іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), в якій депозитарна установа на підставі відповідного договору відкрила рахунок (рахунки) для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«номінальний утримувач – іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2:

в абзаці першому після слів «додаток 1» доповнити словами «, Довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою з цінними паперами, які обліковуються на її рахунку у цінних паперах в іноземній фінансовій установі (додаток 16).»;

в абзаці другому після слів «погашенням випуску цінних паперів» доповнити словами «, виконаних відповідно до вимог статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у підпункті 2 пункту 4 слова «власниками цінних паперів» замінити словами « депонентами, номінальними утримувачами»;

пункт 5 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) довідки про факт порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації» (додаток 17).»;

4) у пункті 4 розділу ІІІ:

абзаци третій – четвертий викласти в такій редакції:

«2) збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

3) зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента;»;

абзаци сьомий – восьмий викласти в такій редакції:

«6) збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

7) зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента;»;

5) додатки 1, 4 – 6 та 9 викласти в новій редакції (додаються);

6) доповнити Положення новими додатками 16, 17 (додається).

  1. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.Ю.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  2. Це рішення набирає чинності з 01 грудня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В.

 

Голова Комісії                                                                                 Т. Хромаєв

Пов'язані документи

Пояснювальна записка:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/ПОЯСНЮВАЛЬНА-ЗАПИСКА.docx
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Повідомлення-про-оприлюднення.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку