Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Цінні папери
Дата публікації:
30.10.2018
Дата початку обговорення:
31.10.2018
Дата кінця обговорення:
13.11.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

             ___________.2018                 м. Київ                               № ______

 

Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

Відповідно до частин першої та другої статті 27 Закону України «Про іпотечні облігації», пункту 301 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1902, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2012 року за № 160/22692 (із змінами) (далі – Положення), такі зміни:

1) пункт 14 глави 3 розділу ІІ Положення викласти в такій редакції:

«14. Контроль за дотриманням принципів збалансованості іпотечного покриття із заборгованістю за звичайними іпотечними облігаціями, визначених у цій главі, покладається на емітента, управителя та аудитора, відомості про якого включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме до розділу цього Реєстру в частині суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до їх повноважень, визначених Законом.»;

2) підпункти 1.1 – 1.3 глави 2 розділу ІІІ Положення викласти в такій редакції:

«1.1. Відомості про емітента, уключаючи: повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер і дату видачі банківської ліцензії або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а також номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківської кредитної установи).

1.2. Відомості про управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, уключаючи: повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити;  номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління іпотечним покриттям.

1.3. Відомості про аудитора, уключаючи: повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

3) у главі 2 розділу IV Положення:

перше речення підпункту 2.1 пункту 2 доповнити словами «, з дотриманням вимог Міжнародних стандартів аудиту»;

пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

«5. Перевірка іпотечного покриття здійснюється шляхом перевірки іпотечних та інших активів у складі іпотечного покриття.

6. За результатами перевірки іпотечного покриття аудитором складається відповідний звіт, у якому має зазначатися інформація стосовно перевірки відомостей, зазначених у пункті 4 цієї глави. Звіт аудитора, передбачений цим Положенням, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.»;

у пункті 7 слово «можуть» замінити словом «повинні».

4) підпункти 3.1 – 3.3 пункту 3 глави 3 розділу V Положення викласти в такій редакції:

«3.1. Відомості про емітента звичайних іпотечних облігацій, уключаючи номер і дату видачі банківської ліцензії або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а також номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківської кредитної установи).

3.2. Відомості про управителя іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, уключаючи: повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління іпотечним покриттям.

3.3. Відомості про аудитора, уключаючи: повне найменування; місцезнаходження; код за ЄДРПОУ; банківські реквізити; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

5) у додатках:

у додатку 1:

підпункт 1.3 додатку викласти в такій редакції:

«1.3. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».»;

підпункт 1.4 виключити;

у додатку 2:

рядок шостий пункту 1 додатку викласти в такій редакції:

«Номер і дату видачі банківської ліцензії або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а також номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківської кредитної установи)»;

рядок шостий пункту 2 додатку викласти в такій редакції:

«Номер і дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління іпотечним покриттям»;

рядок шостий пункту 3 додатку викласти в такій редакції:

«Номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»»;

рядок сьомий пункту 3 додатку виключити.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                 Т. Хромаєв

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/пор_вняльна-таблиця-внес-зм_н-1902.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/пов_домлення-до-зм_н-1902.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку