Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Діяльність із спільного інвестування
Дата публікації:
30.10.2018
Дата початку обговорення:
30.10.2018
Дата кінця обговорення:
30.11.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


Р І Ш Е Н Н Я

_________ 2018                                 м. Київ                               №_______

 

 Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини четвертої статті 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Внести до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1753, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2013 року за № 1689/24221 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 7 розділу І виключити;

2) у пункті 3 розділу V:

абзац третій доповнити словами «на момент укладання договору позики та протягом строку його дії.»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги (цесії) з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Положенням.»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов’язань, та може становити суму з дисконтом від суми боргу боржника.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

абзац шостий виключити;

3) у пункті 4 розділу VІІ слова «та печаткою» виключити.

  1. Зміни, передбачені підпунктом 2 пункту 1 цього рішення поширюються на договірні відносини, що виникли з дня набрання чинності цим рішенням.
  2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                 Т. Хромаєв

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/Пор_вняльна-таблиця-зм_ни-1753-281118.docx
Аналіз регуляторного впливу:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/АРВ-право-вимоги-1.docx
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Пов_домлення-зм_ни-1753-доопр-261018.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку