Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Регуляторна діяльність
Дата публікації:
30.07.2019
Дата початку обговорення:
02.08.2019
Дата кінця обговорення:
31.08.2019

Змiст документу

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.20__                                                                                   м. Київ                                                                                 № ___

Про внесення змін до Положення
щодо пруденційних нормативів
професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до
системи управління ризиками

Відповідно пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (зі змінами), такі зміни:

1) у назві Положення слова «та вимог до системи управління ризиками» виключити;

2) у розділі І:

у пункті 1 слова «основні ризики професійної діяльності на фондовому ринку, встановлює» та слова «визначає вимоги до професійних учасників фондового ринку щодо запобігання та мінімізації впливу ризиків на їх діяльність,» виключити;

у пункті 3 цифри « VІІ », « X » та « XI » замінити відповідно цифрами «VІ», «VІІІ» та «IX »;

у пункті 4:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – четвертим;

3) розділ ІІ виключити.

У зв’язку з цим розділи ІІІ – ХІ вважати відповідно розділами ІІ – Х;

4) у розділі ІІ:

у главі 3:

у пункті 8 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 4:

у пункті 5 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

5) у розділі ІІІ:

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 3:

у пункті 3 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 4:

у пункті 3 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

6) у розділі ІV:

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 3:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

7) у розділі V:

у главі 1:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 3:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 4:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

8) у розділі VІ:

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 4:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 6:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

9) у розділі VІІ:

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 3:

у пункті 3 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у пункті 4 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 4:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 5:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

10) розділ VІІІ виключити.

У зв’язку з цим розділи ІХ – Х вважати відповідно розділами VІІІ – ІХ.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Д. Пересунько) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії                                                                                                                         Т. Хромаєв

 

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.20__ № ___

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Порвняльна_до_Полож_1597-10.07.19_ризики.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Повід._про_оприлюд.-1597.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку