The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

General information about the document

Type of document:
Draft decision
Topic of the document:
Regulatory activity
Date of publication:
30.07.2019
The beginning of the discussion:
02.08.2019
The end date of the discussion:
31.08.2019

The contents of the document

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.20__                                                                                   м. Київ                                                                                 № ___

Про внесення змін до Положення
щодо пруденційних нормативів
професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до
системи управління ризиками

Відповідно пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (зі змінами), такі зміни:

1) у назві Положення слова «та вимог до системи управління ризиками» виключити;

2) у розділі І:

у пункті 1 слова «основні ризики професійної діяльності на фондовому ринку, встановлює» та слова «визначає вимоги до професійних учасників фондового ринку щодо запобігання та мінімізації впливу ризиків на їх діяльність,» виключити;

у пункті 3 цифри « VІІ », « X » та « XI » замінити відповідно цифрами «VІ», «VІІІ» та «IX »;

у пункті 4:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – п’ятий вважати відповідно абзацами третім – четвертим;

3) розділ ІІ виключити.

У зв’язку з цим розділи ІІІ – ХІ вважати відповідно розділами ІІ – Х;

4) у розділі ІІ:

у главі 3:

у пункті 8 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 4:

у пункті 5 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

5) у розділі ІІІ:

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 3:

у пункті 3 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 4:

у пункті 3 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

6) у розділі ІV:

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 3:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

7) у розділі V:

у главі 1:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 3:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 4:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

8) у розділі VІ:

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 4:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 6:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

9) у розділі VІІ:

у главі 2:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у главі 3:

у пункті 3 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

у пункті 4 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 4:

у пункті 2 цифру «ІV» замінити цифрою «ІІІ»;

у главі 5:

у пункті 2 цифру «ІІІ» замінити цифрою «ІІ»;

10) розділ VІІІ виключити.

У зв’язку з цим розділи ІХ – Х вважати відповідно розділами VІІІ – ІХ.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Д. Пересунько) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії                                                                                                                         Т. Хромаєв

 

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.20__ № ___

Related Documents

Comparative table:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Порвняльна_до_Полож_1597-10.07.19_ризики.doc
Notice of Publication:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Повід._про_оприлюд.-1597.doc
CONTACTS
+38 (044) 254 24 30 (RECEPTION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission