Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Нагляд
Дата публікації:
13.11.2017
Дата початку обговорення:
13.11.2017
Дата кінця обговорення:
27.11.2017

Змiст документу

Проект 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__________ 2017                                  м. Київ                                        № ______

Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

 

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пунктів 37, 38 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести до розділу VIII Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (зі змінами), такі зміни:

 

1) пункт 1 глави 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:

«1) розмір власних коштів;».

У зв’язку з цим підпункти 1, 2 вважати відповідно підпунктами 2, 3;

 

2) доповнити розділ після глави 1 новою главою 2 такого змісту:

«2. Розмір власних коштів

 

  1. Власні кошти є коштами, які фондова біржа може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності на фондовому ринку.
  2. Власні кошти розраховуються в порядку, передбаченому главою 2 розділу ІІІ цього Положення для розрахунку показника регулятивного капіталу установи.
  3. Мінімальний розмір власних коштів фондової біржі повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.
  4. Мінімальний розмір власних коштів фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі, повинен становити не менше 125 відсотків мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.».

У зв’язку з цим глави 2, 3, 4, 5 вважати відповідно главами 3, 4, 5, 6.

 

  1. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  1. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії                                                               Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії

від ____ __________ № ___

 

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/Порвняльна-табл-зм-до-Полож-1597-10.2017-3.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/Повідомлення-про-оприлюднення.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку