Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема документу:
Діяльність із спільного інвестування
Дата публікації:
01.10.2018
Дата початку обговорення:
01.10.2018
Дата кінця обговорення:
12.10.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

     Р І Ш Е Н Н Я

             ________.2018                          м. Київ                                        № __

 

Про внесення змін до Положень пропорядки реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації
про їх випуск

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 13, 14 розділу ІХ «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», пунктів 2, 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 505-р «Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск, затвердженого

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року № 8 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 виключити.

У зв’язку з цим розділи 3 – 5 вважати відповідно розділами 2 – 4;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

абзац четвертий підпункту «ж» викласти в такій редакції:

«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;»;

підпункт «и» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «і» – «к» вважати відповідно підпунктами       «и» – «й»;

абзац третій підпункту «и» викласти в такій редакції:

«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи;»;

абзац другий підпункту «і» викласти в такій редакції:

«повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми), для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України/інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

3) підпункти 6, 7 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

«6) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, який, у тому числі, повинен містити висновок про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

7) копії річної та/або проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, засвідчені підписами емітента;».

2. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року № 8 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 виключити.

У зв’язку з цим розділи 3 – 5 вважати відповідно розділами 2 – 4;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

абзац п’ятий підпункту «а» викласти в такій редакції:

«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами;»;

підпункт «и» виключити.

У зв’язку з цим підпункти «і» – «к» вважати відповідно підпунктами       «и» – «й»;

абзац третій підпункту «и» викласти в такій редакції:

«- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи;»;

абзац другий підпункту «і» викласти в такій редакції:

«повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми), для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України/інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;»;

3) підпункти 5, 6 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

«5) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, який, у тому числі, повинен містити висновок про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;».

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                 Т. Хромаєв

 

Пов'язані документи

Порівняльна таблиця:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Пор_вняльна-до-р_шення-8.doc
Повідомлення про оприлюднення:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Пов_домлення-про-оприлюднення-зм_ни-до-8.doc
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку