The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення зміни до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства

General information about the document

Type of document:
Draft decision
Topic of the document:
Regulatory activity
Date of publication:
30.07.2019
The beginning of the discussion:
01.08.2019
The end date of the discussion:
30.08.2019

The contents of the document

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.20__                                                            м. Київ                                                               №

Про внесення зміни до Вимог
до положення про винагороду
та звіту про винагороду членів
наглядової ради та виконавчого
органу акціонерного товариства

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 91 , 92 частини другої статті 33, частин третьої, четвертої статті 51, пунктів 11 , 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 2 розділу І Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства , затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року № 659, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за № 1367/32819, доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Положення цих Вимог не поширюються на акціонерні товариства, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять професійну діяльність на фондовому ринку.».

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

Голова                                                                                               Комісії Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.20__ № ___

Related Documents

Comparative table:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/3-Порівняльна-таблиця-до-рішення-659.docx
Explanatory note:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/5-Пояснювальна-записка-659-схвалення.doc
Notice of Publication:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/4-Повідомлення_про_оприлюднення_рішення_Комісії-1.doc
CONTACTS
+38 (044) 254 24 30 (RECEPTION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission